Trefnu trên arbennig eto i gefnogwyr pêl-droed Cymru

  • Cyhoeddwyd
cefnogwyr CymruFfynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Cefnogwyr Cymru yn cael eu cyfarch gan y Barry Horns wrth ddod oddi ar y trên o'r gogledd cyn gêm Awstria

Mae Trenau Arriva Cymru wedi cyhoeddi manylion trên arbennig i gludo cefnogwyr pêl-droed o'r gogledd i'r gêm rhwng Cymru ac Iwerddon fis nesaf.

Daw hynny wedi i'r cwmni wneud trefniadau tebyg ar gyfer yr ornest yn erbyn Awstria ar 2 Medi, y tro cyntaf iddyn nhw gynnig y gwasanaeth.

Bydd y gêm yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn cael ei chwarae nos Lun 9 Hydref, gyda'r gic gyntaf am 19:45.

Oherwydd hynny, bydd gan gefnogwyr sydd yn prynu'r tocynnau arbennig hawl i deithio ar unrhyw drên i lawr i Gaerdydd y diwrnod hwnnw.

Bydd gwasanaeth penodol yn eu cludo yn ôl ar ddiwedd y gêm, gan alw yn Wrecsam, Caer, Y Fflint, Y Rhyl, Bae Colwyn, Cyffordd Llandudno, Bangor a Chaergybi.

'Y galw yno'

Cafodd y trenau eu trefnu yn dilyn cyfarfodydd rhwng Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Trenau Arriva Cymru a Ffederasiwn Cefnogwyr Pêl-droed Cymru.

Dywedodd Lewis Brencher, Pennaeth Cyfathrebu Trenau Arriva Cymru: "Roedd hi'n wych gallu rhedeg y gwasanaeth yma ar gyfer gêm Awstria ac rydyn ni wrth ein bodd i allu gwneud rhywbeth tebyg i ogledd Cymru ar gyfer gêm Iwerddon.

"Roedd o'n rhywbeth yr oedd cefnogwyr o ogledd Cymru wedi gofyn amdano, felly roedd gallu darparu hyn iddyn nhw ac wedyn ei weld mor llawn, a'r ymateb gawson nhw wrth gyrraedd Caerdydd, yn arbennig."

Mae tocynnau ar gyfer yr ornest yn Stadiwm Dinas Caerdydd - yr olaf yng ngrŵp rhagbrofol Cymru i geisio cyrraedd Cwpan y Byd 2018 - eisoes wedi eu gwerthu i gyd.

Bydd tocynnau a rhagor o fanylion am y trenau arbennig ar gael ar wefan Cymdeithas Bêl-droed Cymru.