Milwr o Bowys yn y llys ar gyhuddiadau terfysgaeth

  • Cyhoeddwyd
Y grwp
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y grŵp asgell dde National Action ei wahardd y llynedd

Mae dyn o Bowys wedi ymddangos yn y llys ar ôl cael ei gyhuddo o droseddau'n ymwneud â therfysgaeth.

Cafodd Mikko Vehvilainen, milwr 32 oed o wersyll Pontsenni yn Aberhonddu, ei gyhuddo o fod yn aelod o'r grŵp neo-natsïaidd, National Action, sydd wedi ei wahardd ers 2016.

Mae dau ddyn arall - Alexander Deakin, 22, a'r milwr Mark Barrett, 24 - hefyd wedi eu cyhuddo o fod yn aelodau o'r un grŵp.

Fe aeth y tri o flaen Llys Ynadon Westminster dydd Mawrth, gan siarad i gadarnhau eu henwau yn unig.

Cadw yn y ddalfa

Mae Mr Vehvilainen wedi ei gyhuddo o droseddau dan y Ddeddf Derfysgaeth 2000 ac o fod â dogfen yn ei feddiant allai fod o ddefnydd i drefnu digwyddiad terfysgol.

Mae hefyd yn wynebu dau gyhuddiad o gyhoeddi sylwadau bygythiol a/neu sarhaus ar-lein allai ysgogi casineb hiliol dan y ddeddf trefn gyhoeddus 1986, ac o fod ag arf yn ei feddiant, sef chwistrellydd (pepper spray).

Wnaeth Mr Vehvilainen na Mr Deakin ddim cyflwyno ple na gwneud cais am fechnïaeth, ac mae'r ddau wedi eu cadw yn y ddalfa.

Plediodd Mr Barrett yn ddieuog i'r cyhuddiadau ac mae disgwyl i'w gyfreithiwr gyflwyno cais am fechnïaeth.

Bydd y tri yn ymddangos eto o flaen llys yr Old Bailey ar 21 Medi.