Dedfrydu athro am anfon hunluniau anweddus at ddisgybl

  • Cyhoeddwyd
Achos hunlunFfynhonnell y llun, Wales news service

Mae athro o Ben-y-bont wedi ei ddedfrydu i 23 wythnos o garchar wedi ei gohirio am anfon hunluniau hanner noeth ohono i ddisgybl 15 oed.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Christopher Jenkins wedi anfon lluniau ohono'i hun yn gwisgo tywel bath yn unig at y ferch, gan ddweud: "Ddylai hyn ddim fod yn digwydd - bydd dy fam yn fy lladd i."

Dechreuodd Jenkins anfon negeseuon at y ferch i drafod ei gwaith ysgol, ond datblygodd y negeseuon i fod yn fwy rhywiol pan ddechreuodd ofyn iddi am ei bywyd preifat.

Dywedodd yr erlynydd Peter Donnison: "Gofynnodd Jenkins iddi a fyddai hi'n ystyried bod yn anffyddlon i'w chariad, a dywedodd wrthi ei bod hi'n brydferth.

"Roedd yna drafodaeth am gwrdd y tu allan i'r ysgol.

"Dechreuodd ei chyd-ddisgyblion sylwi ei fod e'n treulio mwy o amser gyda hi."

Hunluniau

Clywodd y llys fod y ddau wedi dechrau defnyddio ap Snapchat, ac mai drwy'r cyfrwng hwnnw yr anfonodd Jenkins luniau ohono ei hun.

Dywedodd Mr Donnison: "Ar y safle hwnnw fe anfonodd luniau o'i gorff gyda thywel am ei ganol.

"Yna anfonodd neges yn dweud: 'Nawr anfon un ataf i'."

Clywodd y llys fod y ferch wedi dweud wrth yr heddlu ei bod wedi anfon hunluniau ohoni ei hun yn ei dillad isaf.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Christopher Jenkins wedi defnyddio ap Snapchat i gysylltu â'r ferch

Cysylltodd cydweithwyr Jenkins yn yr ysgol uwchradd ger Pen-y-bont gyda'r heddlu wedi i'r disgybl rannu rhai o'i luniau ef gyda ffrindiau.

Mewn datganiad ysgrifenedig, dywedodd y ferch - na ellir ei henwi - fod y sylw yn gyffrous i ddechrau, ond ei bod wedi dechrau poeni'n ddiweddarach y byddai disgyblion eraill yn dod i wybod am y berthynas.

Dywedodd fod ei gwaith ysgol wedi dioddef wedi i'r heddlu ddod yn ymwybodol o'r achos, a'i bod wedi cael graddau is na'r disgwyl yn ei harholiadau AS.

Dywedodd Christopher Rees ar ran yr amddiffyniad na fu cysylltiad corfforol rhwng yr athro a'r disgybl, ond derbyniodd fod gyrfa Jenkins fel athro "ar ben".

"Roedd hwn yn gamgymeriad trychinebus ganddo. Mae ei yrfa ar ben, a'i enw da yn ei gymuned wedi ei ddifetha," meddai.

'Colli ymddiriedaeth'

Dywedodd y Barnwr Eleri Rees wrth Jenkins ei fod wedi colli ymddiriedaeth y disgybl: "Fe gyfnewidioch chi luniau... diolch byth, aeth hyn ddim pellach. Ond mae hi wedi amlinellu'r niwed iddi."

Cafodd Jenkins ei ddedfrydu i 23 wythnos o garchar, wedi ei ohirio am ddwy flynedd.

Bydd yn rhaid iddo arwyddo'r gofrestr troseddwyr rhyw am saith mlynedd, ac mae e wedi cael gorchymyn sydd yn ei wahardd rhag cael cysylltiad heb oruchwyliaeth gyda merched iau na 16 oed.