Llywodraeth Cymru am wrthwynebu deddf UE San Steffan

  • Cyhoeddwyd
Wales and EU flagsFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau eu bwriad i wrthwynebu deddfwriaeth San Steffan ar Brexit.

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, y byddai'r mesur "yn gadael i Lywodraeth y DU gipio pwerau ddylai ddod i Gymru wedi Brexit."

Ond mae Ysgrifennydd Cymru'n mynnu na fyddai'r Cynulliad yn colli unrhyw bwerau.

Mae'r Cynulliad yn cael pleidleisio i ddangos eu bod yn cyd-fynd - neu beidio - â'r rhannau o Fesur Gadael yr Undeb Ewropeaidd sy'n ymwneud â meysydd sydd wedi'u datganoli.

Wrth gyhoeddi'r ddogfen fydd yn mynd gerbron ACau, mae'r llywodraeth ym Mae Caerdydd wedi esbonio nad ydyn nhw'n argymell ei chymeradwyo.

Pe bai ACau yn gwrthod y ddogfen - sy'n cael ei hadnabod fel Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol - fe fyddai'n ergyd i lywodraeth Theresa May. Ond dydy barn y Cynulliad ddim yn veto ar y cynlluniau.

'Creu argyfwng cyfansoddiadol'

Dywedodd Mr Jones ei fod yn pryderu am "gipio pwerau" a bod Llywodraeth y DU ddim yn talu sylw i'w safbwynt.

"Mae ein safbwynt yn eglur a diamwys - dydyn ni ddim yn derbyn y mesur yn ei ffurf bresennol ac yn argymell bod y Cynulliad ddim yn rhoi cydsyniad iddo."

Ychwanegodd bod ei lywodraeth yn "barod i weithio'n adeiladol gyda Llywodraeth y DU i ddod i gytundeb am y mesur".

Ond rhybuddiodd y byddai bwrw 'mlaen heb gymryd sylw o wrthwynebiad yng Nghymru yn "creu argyfwng cyfansoddiadol."

Ffynhonnell y llun, Llywodraeth y DU
Disgrifiad o’r llun,
Bu Alun Cairns (chwith) a Carwyn Jones (ail o'r dde) yn trafod mewn cyfarfod rhwng prif swyddogion llywodraethau Cymru a'r DU ddechrau Medi

Yn ôl Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, mae agwedd Llywodraeth Cymru yn "siomedig".

Dywedodd ei fod "eisiau gweithio gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau ar draws Cymru gyfan" i greu "fframweithiau i atal rhwystrau i fasnach o fewn y DU fyddai'n niweidio busnesau" yn dilyn Brexit.

Ychwanegodd: "Ni fydd y Cynulliad na gweinidogion Cymru yn colli unrhyw bwerau sydd ganddyn nhw'n barod, a byddan nhw mewn gwirionedd yn cael mwy o bwerau."

Er hynny, mae un cyn-weinidog yn Swyddfa Cymru wedi dweud bod "dadl dda" dros gadw rhai pwerau ar feysydd datganoledig yn San Steffan wedi Brexit.

Bydd y bleidlais ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei chynnal yn y flwyddyn newydd.