Warburton allan am hyd at bedwar mis wedi llawdriniaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae disgwyl i Sam Warburton fod allan am hyd at bedwar mis yn dilyn llawdriniaeth ar ei wddf

Mae disgwyl i flaenasgellwr Cymru a'r Gleision, Sam Warburton fod allan am hyd at bedwar mis yn dilyn llawdriniaeth.

Mae Warburton wedi bod yn dioddef gydag anaf i'w wddf ers peth amser ac fe waethygodd yr anaf yn ystod sesiwn ymarfer yn ystod yr wythnos.

Yn dilyn sgan a chyngor gan arbenigwr, daeth cadarnhad y bydd Warburton yn cael llawdriniaeth, sy'n golygu na fydd ar gael i Gymru ar gyfer gemau yng Nghyfres yr Hydref eleni.

Bydd Cymru'n herio Awstralia, Georgia a Seland Newydd ym mis Tachwedd a De Affrica ym mis Rhagfyr.