Casglu sbwriel: Perygl o 'dorri rheolau amgylcheddol'

  • Cyhoeddwyd
Pen-y-bont

Gallai unrhyw doriadau pellach i wasanaethau casglu sbwriel ym Mhen-y-bont ar Ogwr olygu fod y cyngor yn torri rheolau amgylcheddol, yn ôl adroddiad.

Mae nifer y glanhawyr stryd sy'n cael eu cyflogi yn y sir wedi gostwng tua 40% dros y blynyddoedd diwethaf er mwyn arbed arian.

Mae'r adroddiad yn dweud os fydd toriadau pellach, y gallai'r cyhoedd orfod gofyn i sbwriel gael ei gasglu, yn hytrach na chael glanhawyr yn teithio'r strydoedd yn rheolaidd.

Bydd yr adroddiad yn cael ei ystyried gan y cyngor ddydd Mercher.

Yn 2015-16 cafodd tîm glanhau strydoedd yr awdurdod ei gwtogi mewn ymdrech i arbed £100,000, ac yn y blynyddoedd diwethaf mae nifer y staff wedi gostwng o 75 i 44.

'Tynnu 'nôl o'r sector'

Dywedodd cyfarwyddwr cymunedau'r cyngor, Mark Shephard, y gallai'r cyngor fod yn torri rheolau amgylcheddol pe byddai'n rhaid gostwng y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig ymhellach.

Mae'n dweud y byddai'r awdurdod "mewn perygl o beidio cyrraedd ei gyfrifoldebau a'r isafswm o ran gofynion statudol" dan Ddeddf Amddiffyn yr Amgylchedd.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud, os fydd toriadau pellach i weithlu gwybodaeth i dwristiaid y cyngor, y dylid "tynnu 'nôl o'r sector yn llwyr".

Yn 2010 roedd 11 o staff yn cael eu cyflogi gan adran dwristiaeth yr awdurdod, ond erbyn heddiw dim ond un sy'n gweithio yno o ganlyniad i £183,000 o doriadau.

Fe wnaeth y cyngor gau'r holl ganolfannau gwybodaeth i dwristiaid yn 2014-15 a symud y gwasanaethau ar-lein.