Caniatáu arwyddion uniaith Saesneg i siop yn Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
Home bargains

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi rhoi caniatâd i gwmni ddefnyddio arwyddion uniaith Saesneg ar eu siop newydd yn Aberystwyth.

Roedd cwmni Home Bargains wedi cyflwyno cais cynllunio i roi'r geiriad "top brands, bottom prices" ar yr arwyddion fyddai'n cael eu gosod y tu allan i'w cangen newydd yng nghanolfan siopa Ystwyth ar Goedlan y Parc.

Roedd Cyngor Tref Aberystwyth yn gwrthwynebu'r cais ac yn teimlo y dylid gwneud "pob ymdrech" i gyfieithu'r arwyddion er mwyn "dangos parch at yr iaith frodorol".

Disgrifiad o’r llun,
Mae siop Home Bargains yn llenwi gwagle yng nghanolfan siopa Ystwyth ar Goedlan y Parc.

Yn ôl papurau o eiddo Pwyllgor Rheoli Datblygu yr awdurdod, cafodd y cais cynllunio ei ddirprwyo i Bennaeth y Gwasanaethau Technegol, Paul Arnold, cyn cael ei ganiatáu yn swyddogol ar 24 Awst.

Daw'r cyhoeddiad lai na blwyddyn ers i Gyngor Sir Ceredigion wrthod rhoi caniatâd i gwmni Marks and Spencer ddefnyddio'r geiriau "Food Hall" y tu allan i'w siop newydd, hefyd ar Goedlan y Parc.

Yn y pen draw, cyfaddawdu wnaeth Marks and Spencer gan benderfynu peidio arddangos unrhyw arwyddion y tu allan i'r siop newydd.