Technoleg clefyd siwgr newydd ar y Gwasanaeth Iechyd

  • Cyhoeddwyd
Monitro glwcos sydynFfynhonnell y llun, Diabetes UK
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r dechnoleg yn atal pobl rhag gorfod pigo eu bysedd i ddarganfod lefel glwcos y gwaed

Mae Diabetes UK yn dweud y bydd technoleg newydd i fonitro lefelau glwcos pobl sy'n dioddef o glefyd siwgr ar gael ar y GIG yng Nghymru.

Bydd monitro glwcos sydyn yn gweld pobl sy'n dioddef o ddiabetes Math 1 yn gwisgo synhwyrydd bychan o dan eu croen.

Maen nhw wedyn yn gallu sganio'r synhwyrydd ar unrhyw adeg i ddarganfod lefel glwcos y gwaed heb fod angen pigo eu bysedd.

Mae Diabetes UK yn dweud y bydd y dechnoleg newydd ar gael ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar draws y DU.

'Trawsnewid bywydau'

Dywedodd yr elusen y byddai'r datblygiad yn "trawsnewid bywydau pobl sy'n byw â diabetes Math 1".

Ar hyn o bryd mae rhai pobl yn gorfod pigo eu bysedd hyd at 10 gwaith y dydd i ddarganfod lefel glwcos y gwaed.

Yn y gorffennol roedd yn rhaid i bobl sy'n dioddef o ddiabetes Math 1 ariannu monitro glwcos sydyn o'u pocedi eu hunain os oedden nhw eisiau defnyddio'r dechnoleg.

Mae'r dechnoleg hefyd yn rhoi mwy o wybodaeth am eu lefelau, gan eu galluogi i weithredu yn gynt os oes problem.

Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Ar hyn o bryd mae rhai pobl yn gorfod pigo eu bysedd hyd at 10 gwaith y dydd

Dywedodd cyfarwyddwr Diabetes UK Cymru, Dai Williams, bod y cyhoeddiad yn "newyddion gwych".

"Gall monitro glwcos sydyn ryddhau pobl sy'n byw â chlefyd siwgr o'r boen o orfod pigo eu bysedd yn gyson, a rhoi mwy o reolaeth iddyn nhw i reoli eu cyflwr," meddai.

"Mewn tro, mae ganddo'r potensial i helpu atal llu o gymhlethdodau hirdymor.

"Yr her nawr fydd sicrhau bod pawb allai gael budd o'r dechnoleg yma yn cael mynediad iddo yn eu hardaloedd nhw."