Gwyntoedd o 75mya wrth i Storm Aileen daro Cymru

  • Cyhoeddwyd
RhybuddFfynhonnell y llun, Y Swyddfa Dywydd

Mae cannoedd o dai yng Nghymru wedi colli eu cyflenwad pŵer dros nos wrth i Storm Aileen daro'r wlad.

Daeth y storm â glaw trwm a gwyntoedd o hyd at 75mya, ond mae'n ymddangos fod y tywydd garw yn dechrau cilio bellach.

Dywedodd Western Power fod dros 60,000 o gwsmeriaid wedi colli pŵer ar un cyfnod, yn bennaf yn Sir Fynwy a Sir Benfro.

Dywedodd Scottish Power fod tua 1,000 o gwsmeriaid heb bŵer yn y gogledd, ond bod disgwyl i'r cyflenwad gael ei adfer o fewn ychydig oriau.

Mae rhai ffyrdd wedi rhwystro oherwydd bod coed wedi disgyn yn y storm, a bu'n rhaid cau Pont Hafren am gyfnod oherwydd y gwyntoedd.

Ffynhonnell y llun, @BikeCommuter2
Disgrifiad o’r llun,
Mae coed wedi disgyn ar hyd nifer o ffyrdd a llwybrau, gan gynnwys ar hyd Taith Taf ger Caerdydd
Ffynhonnell y llun, @WhitchurchCycle

Mae 'na oedi ar rai trenau, yn ogystal â rhybudd llifogydd ar gyfer afon Glaslyn ac afon Dwyryd yn ardal Dyffryn Ardudwy.

Dyw'r ffyrdd ddim wedi cael eu heffeithio'n ormodol fodd bynnag, ac mae'r rhan fwyaf o dai gafodd eu heffeithio bellach wedi eu hailgysylltu.

Roedd y Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi fod rhybudd melyn mewn grym ar gyfer Cymru gyfan o 20:00 nos Fawrth, gyda rhybudd oren mwy difrifol mewn grym i'r gogledd a'r canolbarth o hanner nos.

Mae disgwyl i'r rhybudd ddod i ben am 10:00 fore Mercher.