Bwrw 'mlaen â chynllun gorsaf fws newydd Caerdydd

Owain Evans
Newyddion BBC Cymru

Published
image copyrightRightacres
image captionDyma sut oedd yr orsaf i fod i edrych yn ôl cynlluniau gwreiddiol y datblygwyr

Bydd Cyngor Caerdydd yn bwrw 'mlaen â chynllun dadleuol i godi fflatiau myfyrwyr uwchben gorsaf fysiau newydd y ddinas.

Roedd y cynghorydd Neil McEvoy wedi galw am adolygu'r cynllun, sy'n rhan o ddatblygiad Sgwâr Canolog, gan ddadlau nad oedd fflatiau myfyrwyr yn addas ar gyfer safle mor bwysig.

Mewn cyfarfod o bwyllgor craffu'r cyngor nos Fercher fe benderfynodd cynghorwyr y dylai penderfyniad y cabinet sefyll.

Ar ôl clywed tystiolaeth gan Mr McEvoy a'r aelod cabinet sydd â chyfrifoldeb dros y cynllun, Russell Goodway, fe benderfynodd y pwyllgor yn unfrydol bod angen bwrw 'mlaen â'r cynllun er gwaetha'r amheuon ynglŷn â chael fflatiau myfyrwyr ar y safle.

'Safon isel'

"Dwi'n gallu clywed pobl yn fy ward i nawr, a'r hyn maen nhw'n ei ddweud yw clatsiwch bant," meddai'r cynghorydd Ed Stubbs.

"Dwi'n rhannu'r pryderon am fflatiau myfyrwyr," meddai'r cynghorydd Adrian Robson, "ond os mai dyma'r ffordd i gael y maen i'r wal mae'n rhaid i ni fwrw 'mlaen."

Ar ddiwedd y cyfarfod dywedodd Mr McEvoy bod y cyngor wedi "gwerthu mas i gyfalafwyr sydd am wneud pres cyflym".

Ychwanegodd y byddai'r ddinas yn colli arian ar drethi busnes o ganlyniad ac roedd yn siomedig hefyd y byddai fflatiau myfyrwyr o safon isel yng nghanol ein prifddinas.

Er iddyn nhw gefnogi'r cynllun nododd y pwyllgor y byddai'n well ganddyn nhw weld swyddfeydd na fflatiau myfyrwyr pe bai hynny'n bosibl.

image captionMae Neil McEvoy hefyd yn Aelod Cynulliad ar gyfer rhanbarth Canol De Cymru

Roedd cynlluniau'r datblygwyr, Rightacres - gafodd eu cymeradwyo gan y cyngor ym mis Mawrth - yn cynnwys llety i fyfyrwyr, siopau, fflatiau preifat, maes parcio a swyddfeydd.

Ond mewn adroddiad i gynghorwyr ym mis Gorffennaf dywedodd Rightacres ei fod eisiau newid y fflatiau preifat a'r swyddfeydd yn fwy o lety ar gyfer myfyrwyr.

'Opsiwn diog'

Fe wnaeth cabinet y cyngor gymeradwyo'r newid, ond dywedodd Mr McEvoy cyn y cyfarfod bod fflatiau i fyfyrwyr yn "opsiwn diog i gyngor sydd wedi rhedeg allan o syniadau yn llwyr".

"Mae amser a lle ar gyfer fflatiau myfyrwyr ond nid nawr yw'r amser, ac yn sicr nid Ardal Fenter Canol Caerdydd yw'r lle," meddai.

"Man ar gyfer swyddi yw fanno."

Y bwriad yn wreiddiol oedd i'r orsaf agor ym mis Rhagfyr 2017, ond mae'r cyngor wedi rhybuddio y bydd angen cais cynllunio newydd ar gyfer unrhyw newidiadau.

Straeon perthnasol