Dryswch wrth i'r heddlu stopio car pennaeth addysg

  • Cyhoeddwyd
gareth morgansFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae un o benaethiaid addysg Cyngor Sir Gâr wedi cael ei stopio gan yr heddlu wrth yrru cerbyd gwaith, wedi i un o'i gydweithwyr ffonio i ddweud fod y car wedi ei ddwyn.

Roedd y cyfarwyddwr addysg Gareth Morgans, 53 oed, yn gyrru ar yr M4 ger Pont Abraham ddydd Gwener pan wnaeth yr heddlu fflachio eu goleuadau ato.

Roedd wedi mynd â'r car er mwyn mynd i gyfarfod, ond pan sylweddolodd gweithwyr cyngor fod y cerbyd ar goll fe gysyllton nhw â'r awdurdodau.

Bu'n rhaid i Mr Morgans wedyn esbonio i'r heddlu ei fod yn defnyddio'r car gwaith, a bod ei gydweithwyr wedi bod yn rhy sydyn i godi'r ffôn.

'Antur'

"Roedd hwn yn gamgymeriad gan aelod o staff oedd yn credu fod y car wedi cael ei ddwyn," meddai.

"Rydw i'n ddiolchgar i Heddlu Dyfed Powys am ymateb mor sydyn, ac yn ffodus doeddwn i ddim yn hwyr i'r cyfarfod.

"Nes i ddim meddwl y byddai defnyddio'r car gwaith yn dod yn gymaint o antur!"

Cafodd y car ei ddychwelyd i faes parcio'r cyngor yng Nghaerfyrddin wedi i Mr Morgans ddychwelyd, ac mae'r heddlu wedi dweud na fyddan nhw'n cymryd unrhyw gamau pellach.