Caniatáu dymchwel hen ysgol ramadeg yn Ninbych

Published
image copyrightGrŵp Cynefin

Mae cynghorwyr yn Sir Ddinbych wedi cytuno i ddymchwel hen ysgol ramadeg er mwyn gwneud lle ar gyfer datblygiad tai.

Daw hynny er i ymddiriedolaeth Cadw argymell achub rhai o adeiladau Ysgol Ramadeg Dinbych, a'u hymgorffori yn nyluniad y cynllun newydd.

Ond dywedodd adroddiad wrth bwyllgor cynllunio'r cyngor fod cyflwr yr adeiladau yn golygu nad oedd yr awgrym yn dal dŵr.

Mae'r bleidlais ddydd Mercher nawr yn golygu y gall y safle gael ei glirio.

image copyrightGrŵp Cynefin
image captionArgraff artist o fynediad y safle

Ym mis Chwefror fe wnaeth Cyngor Sir Ddinbych gymeradwyo cynlluniau gan gymdeithas dai i adeiladu 70 o fflatiau, yn ogystal â chyfleusterau gofal.

Cafodd yr ysgol ei hadeiladu'n wreiddiol yn 1903, cyn cau yn 1983 ac yna dod yn glwb ieuenctid a chanolfan hyfforddi addysg.

Mae'r safle wedi bod yn wag ers blynyddoedd bellach ac mae'r estyniadau mwy modern hefyd wedi dirywio.

Pynciau Cysylltiedig