Marwolaethau cyffuriau merched: 'Angen ymyrraeth frys'

  • Cyhoeddwyd
Ann GriffithFfynhonnell y llun, Mandy Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ann Griffith yn Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ers 2016

Mae Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi galw am ymyrraeth frys er mwyn lleihau'r nifer o ferched sy'n marw o orddos cyffuriau yn y gogledd.

Yn ôl Ann Griffith, mae "angen edrych ar y broblem gan fod un farwolaeth yn ormod," wrth i ffigyrau ddangos bod 19 dynes wedi marw yn y ddwy flynedd ddiwethaf o ganlyniad i orddos cyffuriau.

Mae nifer y marwolaethau hyd yn oed yn fwy "brawychus", meddai, gan fod ffigyrau yn dangos bod llai o ferched yn defnyddio cyffuriau.

Ychwanegodd Ms Griffith ei bod yn credu bod cael cymorth i ferched sy'n gaeth i gyffuriau yn "anoddach" ac fe allai arwain at fwy o farwolaethau.

"Mae'n gwbl glir i mi fod defnydd cyffuriau ymysg merched yn wahanol i ddynion. Yn aml mae merched yn defnyddio cyffuriau o ganlyniad i drawma yn eu bywydau tra eu bod yn ifanc a thrais domestig allai arwain at gylchedd cyffuriau.

'Colli plant'

"Yn aml mae stigma'n gysylltiedig â dibyniaeth cyffuriau a neith merched ddim gofyn am yr help sydd ei angen. Tydyn nhw ddim eisiau i bobl wybod fod ganddyn nhw broblem cyffuriau ac maent yn pryderu y gwnânt golli eu plant," meddai Ms Griffith.

Mae Ms Griffith hefyd yn credu dylai lleihau'r risg a niwed i ddefnyddwyr bregus fod yn flaenoriaeth i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd y Gogledd, Arfon Jones.

Ychwanegodd fod "cyfartaledd oedran marwolaeth dynes yn y DU yn 83. Mewn merched sy'n cymryd cyffuriau mae'n 49, mae rhaid i ni fyd nol i 1901 i ddod o hyd i'r adeg ble roedd cyfartaledd marwolaeth dynes yr un fath,"

Mae'n teimlo hefyd fod angen cymryd camau i'r cyfeiriad cywir drwy ddarparu "lle glan a diogel ar gyfer defnyddwyr cyffuriau ble gallen nhw gael mynediad at help". Byddai hynny meddai yn "helpu i leihau'r nifer o farwolaethau o ganlyniad i ddibyniaeth cyffuriau ar hyd Gogledd Cymru a dylai fod yn flaenoriaeth i'r holl asiantaethau a hefyd Llywodraeth Cymru," meddai.

Roedd cyfarwyddwr Drug Aid Cymru, Ifor Glyn yn cytuno bod rhai merched yn erbyn chwilio am help gan eu bod yn pryderu am ddyfodol eu plant.

"Mae hi wastad yn broblem i ferched, pan mae 'na blant, maen nhw'n gyndyn i gael help.

"Fe allai hynny fod o ganlyniad i boeni am golli eu plant neu gan eu bod nhw ddim eisiau cael eu gweld fel rhiant gwael," meddai Mr Glyn.