Gyrrwr bws yn gwrthod taith i fachgen 11 oed heb ei bàs

  • Cyhoeddwyd
Sgwâr TywynFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y bachgen 11 oed ei adael ar Sgwâr Twyn ym Mrynbuga ddydd Mawrth

Mae rhiant bachgen 11 oed wedi cwyno fod gyrrwr bws wedi gwrthod gadael i'w mab fynd ar fws ysgol am nad oedd ganddo bàs cyfredol.

Dywedodd Lisa Hopkins o bentref Trostre yn Sir Fynwy ei bod wedi ei "ffieiddio a dychryn" ar ôl i'w mab gael ei adael ar Sgwâr Twyn ym Mrynbuga ddydd Mawrth.

Dywedodd Ms Hopkins ei bod hi wedi cysylltu â'r cyngor bum gwaith i ddweud nad oedd y pàs wedi cyrraedd ar gyfer ei mab.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymddiheuro am unrhyw "ddryswch a loes sydd wedi'i achosi."

Dywedodd llefarydd: "Mae'r sefyllfa yma wedi codi gan ein bod wedi gofyn i yrwyr bysus wneud yn siŵr fod gan fyfyrwyr sy'n teithio y pàs diweddara', er mwyn i ni fod yn ymwybodol o bwy sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

'Poeni dim'

"Yn anffodus, doedd y myfyriwr yma ddim wedi derbyn ei bàs bws gan fod cais wedi ei gyflwyno'n hwyr ar ei gyfer, dyna pam ei fod wedi cael ei wrthod i fynd ar y bws.

"Rydym yn adolygu ein prosesau wrth symud ymlaen."

Dywedodd Ms Hopkins nad oedd hi'n ymwybodol bod dyddiad cau wrth gyflwyno'r cais gan ychwanegu: "Lwcus nad oeddwn wedi gadael y gweithle pan ffoniodd fy mab."

Yn dilyn y digwyddiad, fe ysgrifennodd Ms Hopkins ar wefan Facebook (yn Saesneg) "Y flaenoriaeth yw diogelwch fy mab, ni ddylai fod wedi cael ei adael ar ei ben ei hun.

"Dwi wedi fy ffieiddio a fy nychryn fod hyn wedi digwydd," meddai.

'Cau'r drysau'

Mae mab Ms Hopkins yn teithio 13 milltir i'r ysgol yn ddyddiol o Drostre i Gaerllion.

Dywedodd Ms Hopkins fod y gyrrwr bws wedi "cau drysau'r bws gyda'i mab yn sefyll y tu allan gan ei adael ar ei ben ei hun.

"Rwyf wedi gofyn i'r cyngor am gymorth, gan egluro fy mod yn rhiant sengl yn byw yng nghanol y wlad.

"Doedden nhw'n poeni dim, fe ddywedon nhw fod ganddyn nhw 10 diwrnod i brosesu ceisiadau ac y dyliwn i fod wedi anfon y cais yn gynt, er nad yw hynny'n glir ar y wefan," meddai.