Penderfynu yn erbyn darparu cyffur canser ar y GIG

  • Cyhoeddwyd
DynesFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Dyw'r cyffur ddim yn gallu cael gwared ar y canser, ond gall ymestyn bywydau dioddefwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu peidio darparu cyffur i ferched sy'n dioddef o ffurf derfynol o ganser ceg y groth.

Mae ymgyrchwyr yn dweud bod Bevacizumab (Avastin) yn gallu ymestyn bywydau dioddefwyr tua phedwar mis.

Mae elusen ganser Jo's Trust wedi dweud eu bod yn "hynod siomedig" gyda'r penderfyniad, gan fod y cyffur yn cael ei ariannu yn Lloegr a'r Alban.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod clinigwyr yn gallu gwneud cais i ariannu'r cyffur ar ran cleifion unigol.

Ychwanegon nhw fod Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan wedi edrych yn ofalus ar y dystiolaeth, ac wedi argymell peidio ei ariannu.

'Ddim yn deg'

Yn 2014 fe gafodd 164 o fenywod ddiagnosis o ganser ceg y groth yng Nghymru.

Dyw'r cyffur ddim yn gallu cael gwared ar y canser, ond mae'n cael ei ddefnyddio ar y cyd â chyffuriau cemotherapi i ymestyn bywydau dioddefwyr.

Ffynhonnell y llun, Roche
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Llywodraeth Cymru bod clinigwyr yn gallu gwneud cais i ariannu'r cyffur ar ran cleifion unigol

Dywedodd prif weithredwr Jo's Tryst, Robert Music: "Dyw hi ddim yn deg bod menywod yng Nghymru ddim yn cael yr un ddarpariaeth a gweddill y DU.

"Tra 'mod i'n derbyn nad yw adnoddau'r GIG yn ddiddiwedd, mae diagnosis o ffurf derfynol canser eisoes yn ddinistriol, ac rwy'n anhapus bod menywod yng Nghymru yn wynebu her ychwanegol."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod ganddynt "record falch" o sicrhau bod gan gleifion fynediad at driniaethau cost-effeithiol ar gyfer pob cyflwr.

Ychwanegwyd bod clinigwyr yn gallu gwneud cais i ariannu Bevacizumab (Avastin) os ydyn nhw o'r farn y byddai claf yn cael budd sylweddol ohono.