Cwmni ynni'n beirniadu cynllun 'costus' lagŵn Abertawe

  • Cyhoeddwyd
LagŵnFfynhonnell y llun, TLP

Mae cwmni ynni adnewyddadwy blaenllaw wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Ynni Llywodraeth y DU yn beirniadu cynlluniau ar gyfer lagŵn Bae Abertawe.

Mae Ecotricity yn dweud y byddai ynni'r llanw yn rhatach i'w gynhyrchu yn bellach o'r arfordir.

Ychwanegodd ei bod yn bwysig galluogi i gwmnïau eraill wneud cais ar gyfer y prosiect.

Dywedodd Llywodraeth y DU ei fod yn dal i asesu cynlluniau'r prosiect gwerth £1.3bn.

'Angen tendr cystadleuol'

Dywedodd sylfaenydd Ecotricity, Dale Vince, y byddai lagŵn wedi'i leoli yn bellach o'r tir yn cynhyrchu ynni am chwarter y pris, ac y byddai'n well i'r amgylchedd hefyd.

Ecotricity oedd y cwmni cyntaf i werthu ynni adnewyddadwy i'r National Grid, ac mae ganddo bellach 200,000 o gwsmeriaid yn y DU.

Ym mis Ionawr fe wnaeth adroddiad annibynnol gefnogi'r cynllun fel "prawf cyntaf" i'r dechnoleg, a dywedodd y byddai ynni'r llanw yn gwneud "cyfraniad cryf" i gyflenwad y DU.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Y miliwnydd, Dale Vince, yw sylfaenydd cwmni Ecotricity

"Rwy'n cefnogi pob ffurf o ynni adnewyddadwy - rydyn ni eisiau i'r llywodraeth ei gefnogi, a lagwnau ynni'r llanw," meddai Mr Vince.

"Ond yr hyn 'dyn ni'n ei ddweud yw bod ffyrdd mwy cost-effeithiol o'u hadeiladu, a mannau gwell i'w lleoli.

"Dylen ni gael tendr cystadleuol am hynny hefyd i gael gwell gwerth am arian i'r cyhoedd."

Ychwanegodd Mr Vince bod lagwnau sy'n bellach o'r arfordir yn well i'r amgylchedd am y byddai'n cael llai o effaith ar bysgod.

'Ysgogi marchnad gystadleuol'

Yn ôl Tidal Lagoon Power, datblygwyr y prosiect, rhan o rôl lagŵn Bae Abertawe yw "ysgogi marchnad gystadleuol ar gyfer y dyfodol", a dywedodd ei fod yn "grêt bod datblygwyr eraill yn dechrau meddwl am y cynlluniau y gallan nhw eu cyflwyno yn y dyfodol".

Dywedodd yr Ysgrifennydd Ynni, Greg Clarke, bod gan Lywodraeth y DU "cyfrifoldeb pwysig" i sicrhau bod technoleg adnewyddadwy yn cael ei gyflawni am bris rhesymol.

Ychwanegodd ei fod yn asesu'r opsiynau ar gyfer lagŵn Bae Abertawe ac y byddai'n adrodd yn ôl wedi iddo orffen.