Cau canolfan prawf gyrru Aberystwyth ddiwedd mis Medi

Published
image captionBydd canolfan yrru Aberystwyth yn yr Hen Ysgol Gymraeg yn cau ar 27 Medi

Bydd pobl yn ardal Aberystwyth sydd eisiau sefyll eu prawf gyrru yn gorfod teithio i Lanbedr Pont Steffan, Aberteifi neu'r Drenewydd o ddiwedd mis Medi ymlaen.

Fe gadarnhaodd Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau y bydd y ganolfan bresennol, sydd wedi ei lleoli yn yr Hen Ysgol Gymraeg, yn cau ar 27 Medi am fod gwaith yn dechrau ar ddatblygu'r safle i fod yn sgwâr o lefydd bwyta.

Mae Cyngor Ceredigion wedi rhoi caniatâd i'r ganolfan agor swyddfa yng Nghlwb Pêl-droed Aberystwyth dros dro, ond does dim cynlluniau wedi eu cyhoeddi eto ynglŷn â ble bydd profion gyrru yn cael eu cynnal.

Nawr mae hyfforddwyr gyrru wedi galw ar yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau i gadarnhau pryd fydd y ganolfan brawf newydd yn barod.

'Hurt'

"Yn sicr mae'r newid wedi achosi problemau," meddai Richard Jones, sy'n rhedeg Ysgol Yrru Roadkraft ym Machynlleth.

"Mae'r pellter mawr sydd gyda ni ym Machynlleth rhwng canolfannau profi yn fawr.

"Er bod yr opsiwn gyda ni o fynd i'r Drenewydd, mae cau'r ganolfan yn Aberystwyth yn golygu bod mwy eisiau gwneud eu prawf yno - sy'n golygu amseroedd aros hirach, a chost ychwanegol i bobl sy'n dysgu.

"Dydy'r DVSA heb wneud forward planning eu hunain i sortio hyn cyn rŵan - mae'r peth yn hurt.

"Dwi wedi bod yn trio cynllunio ar gyfer y newid yma ers tro am fy mod yn ymwybodol bod y ganolfan yn cau."

image copyrightEvannance Investment Co
image captionYn 2016, rhoddwyd caniatâd cynllunio i droi Hen Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn gyrchfan ar gyfer gweini bwyd

Y llynedd roedd oedi cyn bod modd i bobl gymryd eu prawf yn Aberystwyth gan fod prinder o arholwyr cymwys yn yr ardal.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau eu bod yn "gweithio tuag at sicrhau safle arall ar gyfer profion gyrru ac fe fyddwn yn cyhoeddi'r manylion cyn gynted â bod modd i ni wneud".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol