Mae Carla Bartlett yn dweud bod mwy o ddarpar fyfyrwyr yn dewis byw gartref am fod y gost o fynd i'r brifysgol wedi cynyddu
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Mwy o fyfyrwyr yn dewis byw gartref medd athrawes

16 Medi 2017 Diweddarwyd 09:04 BST

Mae Carla Bartlett, sydd yn athrawes Gymraeg yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, yn dweud bod mwy o ddarpar fyfyrwyr yn dewis byw gartref yn hytrach na mynd i brifysgolion ymhellach i ffwrdd am fod ffioedd a chostau prifysgolion wedi cynyddu.

Nid dyna oedd y sefyllfa meddai pan oedd hi yn mynd i'r brifysgol.

Mae'r athrawes yn trafod sut mae'r byd addysg wedi newid ers cyfnod y refferendwm yn 1997, 20 mlynedd yn ôl.