Refferendwm '97: Stori’r noson

Ble oeddech chi ar noson enwog Refferendwm 1997? Fe bleidleisiodd Cymru o drwch blewyn i gael Cynulliad cenedlaethol. Dyma stori'r noson...

Image caption Cyflwynwyr a gohebwyr BBC Cymru ar noson Refferendwm '97: (o'r chwith i'r dde) Guto Harri, Bethan Rhys Roberts, Dewi Llwyd a Vaughan Roderick

Vaughan Roderick, golygydd materion Cymreig y BBC, sy'n cofio yn ôl i ddechrau'r noson honno. Er fod y gwybodusion yn rhagweld buddugoliaeth i ymgyrch 'Ie', doedd pethau ddim yn edrych yn fêl i gyd...

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
"Roedd hi'n mynd i fod yn noson hir iawn a thyngedfennol yn hanes Cymru."

Erbyn 01:00 mae canlyniadau cyntaf y noson wedi'u cyhoeddi o Wrecsam a Sir y Fflint - ac mae Carys Pugh o ymgyrch 'Na' yn hapus ei byd.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
"...ymgyrch 'Na' wedi ymladd ymgyrch lân..."

Am 01:11, dyma gyhoeddi canlyniad o Gasnewydd - ac mae 'na fwyafrif clir yn erbyn datganoli.

Mae Ynys Môn ymysg y cyntaf i ddweud 'Ie' - o drwch blewyn. Ac mae Dewi Llwyd yn anhapus gyda'r treigliadau ar y graffeg...

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dafydd Iwan yn "amheus" er gwaethaf canlyniadau Môn

Am 02:00, mae pethau'n poethi ym mharti'r ymgyrch 'Na' wrth i drigolion y brifddinas bleidleisio yn erbyn cael Cynulliad Cymreig.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Parti 'Na' yn dathlu canlyniad Caerdydd

Gyda'r brifddinas wedi pleidleisio 'Na', mae 'Parti'r Sêr' wedi troi'n le digalon.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae'r actores, Sue Roderick, yn bygwth symud i Awstralia os bydd y bleidlais derfynol yn 'Na'

Ar ôl 10 canlyniad, mae hi'n edrych fel noson anodd i'r Blaid Lafur. Yn y stiwdio, mae Rhodri Morgan yn rhagweld "ructions"...

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae Rhodri Morgan yn ofni rhwygiadau o fewn ei blaid

Am 02:16, mae ymgyrch 'Ie' yn dathlu. Mae 66.5% o bobl Castell-nedd Port Talbot am gael Cynulliad - y ganran uchaf o unrhyw sir yng Nghymru.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dathliadau criw 'Ie' yn dilyn canlyniad Castell-nedd Port Talbot

Dros yr awr nesaf, mae Ceredigion, Rhondda Cynon Taf, Caerffili a Gwynedd yn dweud 'Ie'. Gydag un canlyniad i ddod, roedd hi'n agos.

Am 03:45, mae pawb yn disgwyl yn eiddgar am ganlyniad Sir Gaerfyrddin. Mae gan y gohebydd John Meredith awgrym o'r hyn sydd i ddod...

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
"...yr ateb syml i hynna, Dewi, ydy 'ydwyf'."

A dyna ddiwedd ar noson hanesyddol, a chychwyn ar gyfnod newydd yng Nghymru. Mae 50.3% o'r wlad wedi pleidleisio o blaid cael Cynulliad.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dathliadau mawr yng Nghaerdydd