Anafiadau ag arfau byw ar safleoedd milwrol yn dyblu

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCastell Martin yw un o 11 safle'r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghymru

Mae nifer yr anafiadau ar safleoedd y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) mewn ymarferion gydag arfau byw wedi dyblu mewn dwy flynedd.

Mae ffigyrau'r Weinyddiaeth yn dangos bod 109 wedi cael anafiadau yn 2013-14, ond erbyn 2015-16 roedd y ffigwr yn 219.

Dywedodd yr MoD mai diogelwch yw'r peth pwysicaf pan mae bwledi neu ffrwydron byw'n cael eu defnyddio, a bod gweithdrefnau caeth mewn lle.

Roedd ffigwr 2015-16 yn llai na'r flwyddyn flaenorol, sef 245.

Mae gan yr MoD 11 o safleoedd ar draws Cymru, ac mae wyth o'r rheiny yn cynnal ymarferion gydag arfau byw.

ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunCorpral Matthew Hatfield a Chorpral Darren Neilson, fu farw tra'n ymarfer yng Nghymru

O'r 573 gafodd eu hanafu dros gyfnod o dair blynedd, roedd 378 yn bersonél milwrol, 187 yn drigolion sifil ac wyth yn cael eu categoreiddio fel 'arall'.

Dywedodd yr MoD y gallai rhai man anafiadau fod wedi cael eu trin yn syth, ac felly heb gael eu hadrodd.

Mae asesiadau risg yn cael eu cynnal cyn ymarferion gydag arfau byw, ac mae gweithdrefnau llym mewn lle pan fydd yr ymarfer wedi dechrau.

Safleoedd ymarferion arfau byw Cymru:

  • Castell Martin, Sir Benfro;
  • Parc Cinmel ym Modelwyddan, Sir Ddinbych;
  • Maes tanio Llansilyn, Powys;
  • Maenorbŷr, Sir Benfro;
  • Traeth Penbre, Sir Gaerfyrddin;
  • Penalun, Sir Benfro;
  • Maes tanio Sealand, Sir y Fflint;
  • Pontsenni ac Epynt, Powys.

Straeon perthnasol