Nofiwr proffesiynol i wynebu ail achos llys

  • Cyhoeddwyd
Otto Putland

Bydd nofiwr rhyngwladol yn wynebu ail achos llys ar gyhuddiad o dreisio merch yn ei harddegau.

Mae Otto Putland, 23, wedi ei gyhuddo o dreisio'r ferch 19 oed ar ôl noson allan gyda'r nofiwr Olympaidd, Ieuan Lloyd ym mis Gorffennaf 2015.

Mewn achos yr wythnos diwethaf fe wnaeth y rheithgor fethu â chytuno ar gyhuddiad yn erbyn Mr Putland, wnaeth gynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2014.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener y bydd yr erlyniad nawr yn ceisio cynnal achos arall ar 4 Rhagfyr eleni.

Dywedodd yr Erlynydd Janet McDonald: "Byddwn yn mynd ymlaen i gynnal ail achos yn erbyn Mr Putland.

"Rydym wedi trafod gyda'r achwynydd ac mae'n fodlon bwrw ymlaen."