Apêl heddlu wedi i ddyn gael ei drywanu yn Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd
digwyddiad shotton

Mae'r heddlu wedi apelio am ragor o wybodaeth wedi i ddyn ddioddef anafiadau difrifol mewn ymosodiad yn Sir y Fflint.

Cafodd Heddlu'r Gogledd eu galw i ddarn o dir agored ger Heol y Bont yn Shotton, Glannau Dyfrdwy toc cyn 18:00 ddydd Iau yn dilyn ymosodiad.

Dywedodd yr heddlu fod dyn yn ei 20au o Lannau Mersi wedi cael ei drywanu, a'i fod wedi cael ei gludo mewn ambiwlans awyr i ysbyty yn Stoke.

Mae bellach mewn cyflwr sefydlog.

'Brawychus'

"Roedd hwn yn ddigwyddiad brawychus lle cafodd dyn ei anafu'n ddifrifol," meddai'r ditectif arolygydd Mark Hughes.

"Byddwn yn cynnal ymholiadau yn yr ardal ac yn anfon patrolau i dawelu ofnau. Yn y cyfamser rydw i'n apelio ar unrhyw dystion neu unrhyw un â gwybodaeth i gysylltu â ni.

"Byddwn ni'n trin unrhyw wybodaeth â'r cyfrinachedd uchaf. Gallwch alw 101 neu Taclo'r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V140551."