Glaw trwm yn achosi llifogydd yn Sir Gâr a'r gorllewin

Cei Newydd
Image caption Yr olygfa yng Nghei Newydd, Ceredigion, fore Gwener

Mae cawodydd trwm wedi achosi llifogydd ar draws canolbarth a gorllewin Cymru dros nos.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu bod wedi eu galw i naw lleoliad yn Sir Gâr a Cheredigion fore Gwener.

Mae Cyngor Sir Penfro hefyd yn dweud bod adroddiadau o lifogydd yng ngogledd Penfro a rhybudd y gallai'r glaw achosi difrod i dai.

Mae'r llifogydd hefyd yn amharu ar deithio, gyda rhai ffyrdd yng Nghei Newydd a phentref Talsarn yng Ngheredigion dan ddŵr.

Mae amodau gyrru gwael ar nifer o ffyrdd yn nwyrain Sir Benfro ac mae un ffordd yn ardal Tegryn ar gau.

Daw yn dilyn glaw trwm dros nos, ac mae disgwyl i'r cawodydd hynny symud tuag at y de i ffwrdd o Gymru.

Image copyright Jamie Isherwood
Image caption Mae ffyrdd ym mhentref Talsarn yng Ngheredigion dan ddŵr
Image caption Fe wnaeth y llifogydd achosi difrod i ffordd yng Nghei Newydd wedi i ddraen orlifo

Pynciau Cysylltiedig