Glaw trwm yn achosi llifogydd yn Sir Gâr a'r gorllewin

Published
image captionYr olygfa yng Nghei Newydd, Ceredigion, fore Gwener

Mae cawodydd trwm wedi achosi llifogydd ar draws canolbarth a gorllewin Cymru dros nos.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu bod wedi eu galw i naw lleoliad yn Sir Gâr a Cheredigion fore Gwener.

Mae Cyngor Sir Penfro hefyd yn dweud bod adroddiadau o lifogydd yng ngogledd Penfro a rhybudd y gallai'r glaw achosi difrod i dai.

Mae'r llifogydd hefyd yn amharu ar deithio, gyda rhai ffyrdd yng Nghei Newydd a phentref Talsarn yng Ngheredigion dan ddŵr.

Mae amodau gyrru gwael ar nifer o ffyrdd yn nwyrain Sir Benfro ac mae un ffordd yn ardal Tegryn ar gau.

Daw yn dilyn glaw trwm dros nos, ac mae disgwyl i'r cawodydd hynny symud tuag at y de i ffwrdd o Gymru.

image copyrightJamie Isherwood
image captionMae ffyrdd ym mhentref Talsarn yng Ngheredigion dan ddŵr
image captionFe wnaeth y llifogydd achosi difrod i ffordd yng Nghei Newydd wedi i ddraen orlifo

Pynciau Cysylltiedig