Datganoli: Yr effaith ar iechyd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

20 mlynedd ers datganoli: Yr effaith ar iechyd

15 Medi 2017 Diweddarwyd 10:35 BST

20 mlynedd ers i Gymru bleidleisio o drwch blewyn dros ddatganoli, mae Gohebydd Iechyd BBC Cymru, Owain Clarke wedi bod yn edrych ar yr effaith ar wasanaethau iechyd.

Ers sefydlu'r Cynulliad, go brin fod unrhyw faes polisi wedi cael mwy o sylw, gyda Llywodraeth Cymru'n gwario tua hanner ei chyllideb ar iechyd a gofal.

Ond faint o newid sydd wedi bod, a pha mor barod ydy'r gwasanaeth i ymateb i'r heriau?