Carcharu tri dyn o Chile am gyfres o ladradau

Published
image copyrightHeddlu Gwent
image captionLuis Rojas, Julio Galdamez-Rodriguez a Francisco Montecinos

Mae tri dyn o Chile wedi eu dedfrydu i gyfanswm o 21 blynedd o garchar am eu rhan mewn cyfres o ladradau.

Fe wnaeth Julio Galdamez-Rodriguez, 20, Luis Rojas, 35, a Francisco Montecinos, 32 bledio'n euog i ddwyn o 14 o dai yng Nghaerdydd, Sir Fynwy, Gorllewin Sussex, Sir Rydychen a Llundain.

Fe ddigwyddodd y troseddau rhwng 7 Ebrill a 27 Mehefin eleni, a dywedodd y barnwr y byddai'r tri yn cael eu hanfon o'r DU.

Bydd pedwerydd diffynnydd, bachgen 16 oed, yn cael ei ddedfrydu ar 2 Hydref.

Targedu cartrefi gwledig

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Galdamez-Rodriguez, Rojas a Montecinos wedi dwyn gemwaith, arian a chyfrifiaduron, a bod gwerth £17,000 o eitemau wedi'u dwyn o un tŷ.

Fe wnaethon nhw dargedu pedwar cartref gwledig yng Nghaerdydd a Sir Fynwy mewn un diwrnod ar 27 Mehefin.

Cafodd y criw eu harestio gan Heddlu Gwent ym Mryste ar ôl cael eu gweld yn ymddwyn yn amheus yn ardal Brynbuga yn Sir Fynwy.

Dywedodd y bargyfreithiwr fod Galdamez-Rodriguez "ddim yn ymwybodol o ba mor ddifrifol oedd y troseddau", nac o "gyfreithiau'r wlad hon".

Mewn ymateb dywedodd y barnwr Thomas Crowther: "Dewch 'laen, dydych chi ddim wir yn dweud wrtha i nad oedd e'n gwybod ei fod yn cyflawni trosedd."

Cafodd Galdamez-Rodriguez ei ddedfrydu i naw blynedd am 10 lladrad, bydd Rojas yn treulio chwe blynedd dan glo am bum lladrad, tra bo Montecinos wedi'i ddedfrydu i chwe blynedd am chwe lladrad.

Pynciau Cysylltiedig