Cymro yn un o bum awdur ar restr fer gwobr lenyddol

Cyhoeddwyd

Mae ysgrifennwr o Gymru wedi cyrraedd rhestr fer cystadleuaeth sy'n cael ei disgrifio fel un "uchel ei bri" yn y byd llenyddol.

Cynan Jones yw un o'r pum awdur sydd yn cael eu hystyried ar gyfer Gwobr Genedlaethol Stori Fer BBC 2017.

Bydd yr awdur buddugol yn derbyn £15,000, tra bydd y pedwar arall yn derbyn £600 yr un.

Mae Cynan Jones, sydd yn dod o Aberaeron, wedi ennill sawl gwobr am ei waith gan gynnwys Gwobr Betty Trask, y wobr ffuglen yng Nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn yn 2015, a Gwobr Ffuglen Jerwood.

Mae wedi ysgrifennu pum nofel ac mae ei straeon wedi eu darlledu ar BBC Radio 4 a'u cyhoeddi mewn amryw o gyhoeddiadau gan gynnwys The New Yorker.

Straeon byrion yn 'gyfoes'

'Cove' yw ei nofel ddiweddaraf ac mae honno wedi ei henwebu ar gyfer gwobr Europese Literatuurprijs yn yr Iseldiroedd.

Mae hefyd wedi sgriptio pennod ar gyfer cyfres deledu ditectif Y Gwyll.

'The Edge of the Shoal' yw enw ei stori fer sydd yn sôn am ddyn sydd yn mynd i wasgaru llwch ei dad. Mae'n cael ei ddisgrifio fel stori llawn tensiwn sydd yn trafod pa mor frau yw bywyd ac yn codi cwestiynau am ein lle yn y byd.

Roedd 600 o straeon wedi eu hanfon i feirniaid y gystadleuaeth.

Dywedodd un o'r beirniaid, Di Speirs, sydd yn olygydd llyfrau gyda BBC Radio: "Maen nhw i gyd wedi cofleidio'r rhyddid mae stori fer yn cynnig ac mae eu straeon yn hoelio eich sylw... yn oesol, beiddgar, dynol a theimladwy.

"Er mor wahanol ydynt yn eu siâp a'u harddull maen nhw'n profi pa mor gyffrous a chyfoes yw straeon byrion yn y DU ar hyn o bryd."

Yr awduron eraill ar y rhestr fer yw Will Eaves, Jenni Fagan, Benjamin Markovits a Helen Oyeyemi.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar 3 Hydref.

Pynciau Cysylltiedig