Twneli Brynglas yr M4 i gau rhwng nos Sadwrn a bore Llun

  • Cyhoeddwyd
M4Ffynhonnell y llun, Geograph

Bydd rhan o'r M4 yn cael ei gau i gyfeiriad y dwyrain yng Nghasnewydd rhwng nos Sadwrn a bore Llun wrth i'r gwelliannau i dwneli Brynglas barhau.

Fe fydd traffig yn cael ei ddargyfeirio i'r A48 rhwng cyffyrdd 28 a 24 yr M4.

Bydd y twneli'n cau am 19:00 ddydd Sadwrn ac yn ailagor am 06:00 fore Llun.

Mae'r twnnel yn cael ei gau ar nosweithiau'r wythnos hefyd ar hyn o bryd fel rhan o gynllun i'w hadnewyddu.

Gobaith Llywodraeth Cymru yw y bydd y gwelliannau wedi'u cwblhau yng ngwanwyn 2018.

Fe fydd y twnnel ar gau i gyfeiriad y dwyrain y penwythnos nesaf a phenwythnos 7/8 Hydref yn ogystal.