Mae'r athrawes Ffion Hughes yn dweud ei bod hi wedi gweld effaith positif yn barod
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Effaith bositif' gwisgo sliperi yn yr ysgol

18 Medi 2017 Diweddarwyd 16:01 BST

Mae disgyblion ysgol gynradd yn Sir Ddinbych yn cael eu hannog i wisgo sliperi yn y dosbarth er mwyn teimlo yn fwy cyfforddus.

Yn ôl Ffion Hughes, athrawes Blwyddyn 2 yn Ysgol y Parc, Dinbych, mae yna effaith positif wedi bod ers i'r plant ddechrau gwisgo'r sliperi yn hytrach na'u hesgidiau.