Gorchymyn i ddynes ad-dalu £46,000 mewn achos twyll

  • Cyhoeddwyd
Beverley PearceFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae cyn-glerc yn wynebu gorfod gwerthu ei chartref ar ôl cael ei chanfod yn euog o ddwyn £340,000 o'r cwmni yr oedd hi'n gweithio iddo.

Yn gynharach eleni cafodd Beverley Pearce, 54, ei dedfrydu i 32 mis o garchar am y twyll.

Roedd hi wedi bod yn talu ei chyflog ei hun hyd at bum gwaith y mis wrth brosesu cyflogau staff eraill oedd yn gweithio i gwmni adeiladu Breconsgate.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod y cwmni wedi mynd i drafferthion ariannol yn dilyn beth wnaeth Pearce, ac y gallai 60 o staff golli eu swyddi.

'Niwed sylweddol'

Roedd Pearce wedi dwyn yr arian rhwng 2011 a 2016, a hynny er mwyn cynnal ei harfer o fod yn gamblo ar-lein.

Dywedodd Paul Jones, rheolwr-gyfarwyddwr Breconsgate, fod yr arian gafodd ei gymryd "wedi gwneud niwed sylweddol i'n busnes", ble 'roedd Pearce wedi gweithio am 16 mlynedd.

Cafodd Pearce orchymyn gan y barnwr Tracey Lloyd-Clarke i ad-dalu £46,209 o'r arian, a hynny o fewn y tri mis nesaf.

Ychwanegodd y barnwr fod "maint yr atafaeliad yn golygu y bydd hi'n gorfod gwerthu ei chartref" ym Mhontypridd.