Meddyg yn archwilio dyn ddringodd Yr Wyddfa yn ei drôns

  • Cyhoeddwyd
Nathan FrenchFfynhonnell y llun, Nathan French/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Nathan French yn ceisio codi arian ar gyfer elusen Dementia UK am fod ei nain yn dioddef o'r cyflwr

Mae dyn 19 oed o Lerpwl yn dweud nad yw'n difaru dringo'r Wyddfa yn ei drôns, er iddo ddioddef o sgil effeithiau'r oerfel.

Dywedodd Nathan French ei fod wedi penderfynu dringo'r Wyddfa er mwyn codi arian i elusen Dementia UK, a hynny am fod ei nain yn dioddef o'r cyflwr.

Mae'n ymddangos ei fod wedi codi dros £1,000 am ei ymdrech.

Cafodd parafeddyg ei alw i droed Yr Wyddfa ar 9 Medi i archwilio'r myfyriwr ar ôl iddo gyrraedd yn ôl i'r gwaelod.

Yn ôl y Gwasanaeth Ambiwlans cafodd dyn ei archwilio am effeithiau'r oerfel, ond ni fu'n rhaid iddo gael triniaeth ysbyty.

'Crynu a mynd yn fyddar'

"Rydw i'n cadw'n ffit a dwi'n berson iach felly nes i synnu pa mor oer nes i fynd," meddai Mr French ar ôl dod i lawr o'r copa.

"Roeddwn i'n crynu'n wael felly fe wnaethon nhw fy ngorchuddio i â ffoil.

"Ar y trên i lawr nes i ddechrau teimlo'n sâl iawn a dechrau mynd yn fyddar, ac roedd fy ngolwg i'n dechrau simsanu. Nes i ddechrau mynd yn emosiynol iawn felly fe wnaeth dad, oedd gyda fi, ffonio'r ambiwlans.

"Dywedodd y parafeddyg wnaeth ddod i fy nghyfarfod i a fy archwilio mod i'n dechrau dangos arwyddion cynnar o hypothermia."

Ffynhonnell y llun, Nathan French/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Fe gyrhaeddodd Nathan French gopa'r Wyddfa ddydd Sadwrn 9 Medi

Ar ei dudalen ar wefan Justgiving, mae Nathan yn esbonio'r rheswm y tu ôl i'w benderfyniad i ddringo mynydd uchaf Cymru gan wisgo cyn lleied o ddillad.

"Mae fy Nain yn diodde' o ddementia, ac mae'n ofnadwy i'w weld," meddai.

"Ers sbel, dwi wedi bod yn meddwl gwneud rhywbeth i elusen, ond gyda rhyw dro bach yn yr ymdrech."

Ychwanegodd ei fod yn gobeithio casglu digon o arian i "i gynorthwyo Dementia UK mewn rhyw ffordd".

"Yr holl fwriad ydy cyfleu egni positif tuag at achos da tra hefyd godi gwên."

Serch hynny, mae ei ymgais wedi cael ei feirniadu ar wefannau cymdeithasol, gyda rhai yn holi ynglŷn â'r gost o anfon parafeddyg draw i'w drin.