Beckham yn ein pentre' ni

Published

Nid bob nos fyddwch chi'n cyfarfod â David Beckham ar ôl i chi gyrraedd adre' o'r gwaith. Ond dyna ddigwyddodd i Alwen Rowlands ym mhentre' Llanrhaeadr-ym-Mochnant ym Mhowys nos Wener.

image copyrightAlwen Rowlands

Rwy'n byw reit drws nesa' i'r cae pêl-droed. Tua 5.30-6 o'r gloch nos Wener, ro'n i newydd ddod adre' o'r gwaith ac fe glywais i hofrennydd yn dod lawr. Roedd o mor swnllyd o'n i'n meddwl bod o'n mynd i landio wrth y tŷ.

Wnes i feddwl mai'r Air Ambulance oedd o ond pan edrychais allan trwy' ffenest y gegin, oedd o'n edrych yn posh. Wnes i feddwl af i gael nose i weld be' sy'n gyrru 'mlaen. Roedd 'ne ddau beilot yn yr hofrennydd, oedd popeth i'w weld yn gyfrinachol iawn ond doedd dim golwg o neb enwog.

Ffilmio yn Pistyll

Fe glywon ni fod David Beckham wedi bod yn Pistyll fyny'r ffordd yn ffilmio rhywbeth y diwrnod hwnnw, ac yna cyrhaeddodd ceir mawr du. Roeddan ni'n meddwl 'nid fo ydi o mae'n siŵr' ac yna fe ddaeth o allan o'r car! Roedd o'n siarad â un o'i blant ar ei ffôn. Mi roddodd ei fagia' yn yr hofrennydd ac arhosodd o gwmpas am dipyn i dynnu lluniau.

Dywedodd wrth rywun ei fod o wedi cael diwrnod neis yn Pistyll ac meddai 'it's beautiful up there'.

image copyrightAlwen Rowlands

Dwi'n meddwl oedd pawb mor star struck wnaeth neb holi lot iddo fo. Oedd 'ne lot o bobl lleol wedi methu fo, roeddan nhw wedi dod i weld yr hofrennydd ond wedi gadael cyn iddo fo gyrraedd yn y car, oeddan nhw'n gutted nad oeddan nhw wedi ei weld o!

Oedd yr hofrennydd 'di gadael tyllau ar y cae pêl-droed. Wnes i holi'r dyn sy'n gyfrifol am y cae os oedd o eisiau lluniau o David Beckham ond roedd o'n poeni mwy am y tyllau! Roeddan nhw wedi eu llenwi erbyn dydd Sadwrn ac fe wnaeth y gêm rhwng Llanrhaeadr FC a Borth United fynd yn ei flaen ac roedd popeth yn iawn. Fe wnaeth Llanrhaeadr ennill.

O'n i'n excited iawn, dim bob dydd mae David Beckham yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant.

image copyrightAlwen Rowlands