Prif farnwr i oruchwylio adolygiad o'r system gyfiawnder

  • Cyhoeddwyd
arglwydd ustus

Mae'r prif farnwr yng Nghymru a Lloegr wedi dweud y bydd yn goruchwylio adolygiad o sut mae'r system gyfiawnder yn gweithio yng Nghymru.

Bydd yr Arglwydd Brif Ustus Thomas yn cadeirio'r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru, sef comisiwn fydd yn cael ei benodi gan Lywodraeth Cymru.

Bydd yr adolygiad yn edrych ar sut y byddai modd sefydlu system gyfiawnder "penodol" i Gymru.

Ar hyn o bryd mae llysoedd Cymru'n rhan o'r un system â Lloegr, ac felly'n parhau o dan reolaeth sefydliadau San Steffan.

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: "Yng Nghymru, rydym wedi cael hawl i ddeddfu ar wahân ers chwe blynedd, ond hyd yma, nid oes gennym ein hawdurdod cyfreithiol ein hunain.

Atebion newydd

"Drwy sefydlu'r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru, rydym yn cymryd cam cyntaf pwysig tuag at ddatblygu system cyfiawnder sy'n wirioneddol gynrychioliadol o anghenion Cymru.

"Rwyf wrth fy modd fod yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd yn cadeirio'r Comisiwn."

Dywedodd yr Arglwydd Thomas: "Rwy'n falch iawn fy mod yn cymryd yr her hon pan fyddaf yn rhoi'r gorau i fod yn Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr ym mis Hydref.

"Fel system gyfreithiol sy'n datblygu, mae Cymru'n cynnig cyfleoedd unigryw i nodi atebion newydd i'r heriau cymhleth sy'n wynebu cyfiawnder a'r proffesiwn cyfreithiol.

"Mae'r rhain yn hanfodol i ffyniant Cymru yn y dyfodol ac rwy'n gobeithio y bydd y Comisiwn yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i fynd i'r afael â hwy."