Gwisgo sliperi yn yr ysgol 'yn helpu plant i ymlacio'

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Mae Ffion Hughes, athrawes Blwyddyn 2, wedi gweld effaith bositif yn barod

Mae disgyblion mewn ysgol gynradd yn Sir Ddinbych yn cael eu hannog i wisgo sliperi i'r ysgol, er mwyn iddyn nhw deimlo'n fwy hamddenol.

Dywedodd Louisa Roberts, pennaeth Ysgol Y Parc yn Ninbych, mai'r gobaith oedd gwneud yr ysgol yn un "heb esgidiau".

Yn ôl ymchwil o Brifysgol Bournemouth, meddai, mae plant yn perfformio'n well yn yr ysgol os ydyn nhw wedi ymlacio, a byddai gwisgo sliperi hefyd yn cadw'r adeilad yn lanach.

"Mae'r ymchwil yn eitha' cynhwysfawr ac yn dangos fod gwisgo sliperi yn yr ysgol yn gallu arwain at fwy o blant yn teimlo'n llawer hapusach a mwy hamddenol, sydd yn gallu arwain at ddysgu'n well a chanlyniadau gwell i'r plant," meddai.

Ychwanegodd Miss Roberts fod y syniad wedi cael ymateb da, gyda'r rhan fwyaf o blant bellach yn dod â sliperi i'r ysgol.

"Rydyn ni eisoes yn teimlo fod rhai plant wedi ymlacio fwy ac yn hapusach gyda'u hunain, a hynny o ganlyniad i fod yn fwy cyfforddus."