Cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol Tafarn Sinc

  • Cyhoeddwyd
Tafarn SincFfynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Mae dyfodol Tafarn Sinc yn Rosebush ger Maenclochog wedi bod yn ansicr ers iddi hi gael ei rhoi ar y farchnad am £295,000

Roedd tua 60 o bobol yn bresennol mewn cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol tafarn hanesyddol yng ngogledd Penfro nos Lun.

Mae dyfodol Tafarn Sinc yn Rosebush ger Maenclochog wedi bod yn ansicr ers iddi hi gael ei rhoi ar y farchnad am £295,000.

Cafodd y dafarn ei hadeiladu yn 1876, pan gafodd y rheilffordd o Glunderwen i Rosebush ei hagor. Ei henw gwreiddiol oedd 'The Precelly Hotel' a hyd heddiw y tu allan i'r dafarn mae yna atgynhyrchiad o blatfform a chaban signalau.

Cafodd y dafarn ei chau yn 1992 oherwydd ei chyflwr gwael, ond penderfynodd y gŵr busnes lleol Brian Llewelyn a'i wraig Brenda ei hadnewyddu a'i hailenwi yn 'Tafarn Sinc Preseli' ar ôl y deunyddiau haearn rhychiog galfanedig gafodd eu defnyddio i'w hadeiladu.

'Cyfranddaliadau'

Mae'r ymgyrch i godi arian yn parhau ac mae nifer o wynebau amlwg wedi rhoi eu cefnogaeth i'r gymuned, gan gynnwys yr actor Rhys Ifans.

Mae 'na £130,000 wedi ei godi eisoes ond mae'n rhaid codi £300,000 erbyn diwedd Medi er mwyn gallu prynu'r dafarn yn ôl y trefnwyr, Cymdeithas Tafarn Sinc.

Mae'r gymdeithas yn gobeithio codi £375,400 i gyd cyn diwedd yr hydref.

Yn ôl y trefnwyr, mae'n rhaid i'r rheiny oedd wedi meddwl buddsoddi yn y fenter, wneud hynny ar frys.

Dywedodd Cris Tomos, o gwmni Planed sy'n cydlynu'r codi arian, bod 'na "sawl ffordd o gefnogi drwy brynu cyfranddaliadau neu i fenthyca arian i'r fenter".

Mae modd prynu hyd at 100 o gyfranddaliadau am £200 yr un. Neu, mae modd rhoi benthyg £5,000 i'r fenter (peer to peer) ac mae'r Gymdeithas yn cynnig 4% o log am gyfnod o dair blynedd.