Ymchwiliad i gynghorydd gafodd ei ganfod mewn puteindy

  • Cyhoeddwyd
Brent CarterFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Daeth y manylion i'r amlwg yn dilyn achos llys dyn oedd yn rheoli'r puteindy

Mae cynghorydd Llafur yn wynebu ymchwiliad swyddogol ar ôl cael ei ganfod mewn puteindy.

Cafodd Brent Carter, 45, ei gyhuddo o gael ei ganfod yn yr adeilad ym Merthyr Tudful yn ystod cyrch heddlu yno ym mis Mai 2015.

Daeth y manylion i'r fei fel rhan o achos Leon Hall, 36, gafodd ddedfryd ohiriedig o 10 mis yn Llys y Goron Merthyr Tudful am redeg puteindy.

Mae disgwyl nawr i'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus ymchwilio yn dilyn cwyn am ymddygiad y cynghorydd Carter.

'Gwarchod enw da'

Clywodd y llys fod yr heddlu wedi cynnal y cyrch ar y tŷ teras ar ôl i drigolion lleol sylwi ar ddynion yn cyrraedd a gadael ddydd a nos.

Dywedodd arweinydd Cyngor Sir Merthyr Tudful, Kevin O'Neill, fod ganddo "ddyletswydd" i gyflwyno'r achos i'r Ombwdsmon er lles "tryloywder ac i warchod enw da y cyngor".

Ychwanegodd y byddai unrhyw ymddiheuriad, yn ogystal â dyfodol Mr Carter fel cynghorydd, yn "fater iddo fe ac i'r cynghorydd Chris Barry", arweinydd y grŵp Llafur ar y cyngor.

Dywedodd Mr Carter, sydd yn briod ac wedi bod yn gynghorydd yn ward Plymouth ers 2008, nad oedd am wneud sylw ar y mater.