Dyn sgitsoffrenig yn euog o geisio lladd mab ei bartner

  • Cyhoeddwyd
robert jonesFfynhonnell y llun, Tom Bedford Media
Disgrifiad o’r llun,
Mae Robert Jones wedi ei gadw yn y ddalfa am gyfnod amhenodol dan y ddeddf iechyd meddwl

Mae dyn sy'n dioddef o sgitsoffrenia wedi ei gael yn euog o geisio llofruddio mab ei bartner ar ôl ei drywanu 18 o weithiau.

Mae Robert Jones, 46 oed o Ferthyr Tudful wedi cael ei anfon i ysbyty meddwl diogel am gyfnod amhenodol gan y barnwr.

Fe wnaeth Jones ddweud wrth y llys ei fod yn clywed lleisiau oedd yn ei gymell i ymosod ar Andrew Burvill, 35 oed a oedd yn cysgu ar y pryd.

Clywodd y llys fod Jones wedi "cymryd cyllell o'r gegin cyn mynd i ystafell wely Mr Burvill gan dargedu ei ben."

Fe wnaeth Mr Burvill dreulio 10 wythnos yn yr ysbyty yn dilyn y ymosodiad.

'Seicotig'

Dywedodd Mr Burvill wrth y llys: "Fe barhaodd i fy nhrywanu, roedd fel dyn gwyllt yn ceisio fy lladd. Roedd yn sioc, doedd dim rheswm (am yr ymosodiad)".

Dywedodd Jones tra'n rhoi tystiolaeth ei fod yn "teimlo'n seicotig ac yn flin. Doeddwn methu rheoli fe meddyliau," meddai.

Fe gymrodd y rheithgor llai nag awr i ganfod Jones yn euog o geisio llofruddio.

Fe wnaeth y barnwr Nicholas Lavender roi gorchymyn dan y ddeddf Iechyd Meddwl sy'n golygu bydd Jones yn y ddalfa am gyfnod amhenodol er mwyn diogelu'r cyhoedd.