Bron i 100 o gwynion dyddiol yn erbyn heddluoedd

Cyhoeddwyd

Mae heddluoedd yn derbyn bron i 100 o gwynion yn ddyddiol, yn ôl y ffigyrau diweddara.

Mae'r nifer o gwynion yn 2016/17 yn debyg i'r flwyddyn flaenorol, ond bu cynnydd mewn rhai lluoedd unigol gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Dyfed-Powys.

Yn 2016/17 fe wnaeth heddluoedd Cymru a Lloegr dderbyn 34,103 cwyn o'i gymharu â 33,247 y flwyddyn flaenorol.

Roedd dros un ym mhob tri chwyn yn ymwneud â methiant neu ddiffyg yng ngwaith yr heddlu.

Cafodd 3,531 cwyn eu derbyn yn ymwneud ag ymddygiad llawdrwm neu o erlyn yn annheg.

Bu 44% o'r cwynion yn destun ymchwiliad pellach.

  • Fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru dderbyn 452 cwyn - cynnydd o 2%
  • Fe wnaeth Heddlu Gwent dderbyn 287 cwyn, gostyngiad o 12%
  • Fe wnaeth Heddlu De Cymru dderbyn 770 cwyn, gostyngiad o 5%
  • Fe wnaeth Heddlu Dyfed-Powys dderbyn 274 cwyn, cynnydd o 7%

Dywedodd llefarydd ar ran Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu fod y system bresennol o gofnodi cwynion yn gymhleth a bod hyn yn arwain at anghysonderau yn ffigyrau y gwahanol luoedd.

Ychwanegodd fod y system bresennol yn cael ei newid gan gynnwys rhoi mwy o rôl yn y dyfodol i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ym mhob ardal.