Cais i newid swyddfa yn Aberteifi yn eglwys

  • Cyhoeddwyd
Mount ZionFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Eglwys Mount Zion ei sefydlu yn 1880 yn chwaer sefydliad i Eglwys Bethania, sy'n rhannu'r un tir yn Aberteifi

Mae eglwys yn Aberteifi, sydd â'i haelodaeth yn cynyddu, wedi cyflwyno cais i symud i uned busnes ar stad ddiwydiannol yn y dref.

Mae Eglwys y Bedyddwyr Mount Zion ar Stryd y Priordy wedi gwneud cais i Gyngor Ceredigion i newid y defnydd o uned ar Barc Teifi o fod yn swyddfa i addoldy.

Mae Cyngor Tref Aberteifi yn cefnogi cais y capel, sydd wedi ei leoli ar un o strydoedd prysuraf y dref.

Ond yn ôl y cyngor sir byddai colli'r adeilad yn amddifadu'r farchnad o adeilad sydd wedi ei greu'n bwrpasol ar gyfer busnesau.

Clywodd aelodau Pwyllgor Rheoli Datblygu'r cyngor nad yw'r adeilad, o eiddo cwmni Ceir Cawdor, wedi cael ei ddefnyddio ers pedair blynedd ers i gwmni galwadau adael y lle.

Lleihau lefelau traffig

Yn y papurau gafodd eu cyflwyno i aelodau'r cyngor ar 13 Medi, nododd y cynghorydd Elaine Evans fod yr adeilad dan sylw wedi bod yn wag ers peth amser ac y "byddai'n dda gweld yr adeilad yn llawn eto".

Mae aelodaeth capel Mount Zion wedi cynyddu yn ddiweddar ac yn ôl Ms Evans fe fyddai caniatáu'r datblygiad hwn yn lleihau lefelau traffig ar Stryd y Priordy ar ddyddiau Sul yn sylweddol.

Penderfynodd y Pwyllgor Rheoli Datblygu gyfeirio'r mater i banel archwilio safle, ac yna i'r panel adrodd eu canfyddiadau i'r Pwyllgor Rheoli Datblygu ym mis Hydref.