Cwestiynu 'gwreiddioldeb' strategaeth Llywodraeth Cymru

  • Cyhoeddwyd
TeuluFfynhonnell y llun, Hero Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd blynyddoedd cynnar, tai, gofal cymdeithasol, iechyd meddwl a sgiliau yn cael eu blaenoriaethu gan y dros y pedair blynedd nesaf

Mae Plaid Cymru, y Ceidwadwyr ac UKIP wedi cyhuddo'r Prif Weinidog, Carwyn Jones o greu "dryswch ac anobaith" wrth gyhoeddi strategaeth sy'n amlinellu eu blaenoriaethau ar gyfer gweddill tymor y Cynulliad.

Ddydd Mawrth fe gyhoeddodd y llywodraeth strategaeth genedlaethol o'r enw 'Ffyniant i Bawb', gyda'r bwriad o "sbarduno integreiddio a chydweithio ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru".

Yn ôl y Llywodraeth fe fydd pum maes yn cael blaenoriaeth - y blynyddoedd cynnar, tai, gofal cymdeithasol, iechyd meddwl a sgiliau.

Maen nhw'n dweud mai "dyma'r meysydd lle y dangoswyd bod ymyrryd yn gynt a gwasanaethau mwy integredig yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl".

'Bywyd o ansawdd'

Dywedodd Carwyn Jones: "Mae ffyniant yn fwy o lawer na chyfoeth materol yn unig, ac nid drwy dwf economaidd yn unig y gallwn ni ei sicrhau.

"Ei hanfod yw bod pob unigolyn yng Nghymru yn mwynhau bywyd o ansawdd da, yn byw mewn cymuned ddiogel a chryf, ac yn cael rhannu ffyniant Cymru.

"Mae'r strategaeth hon yn mynd i'r afael â'r ymrwymiadau a wnaethon ni yn Symud Cymru Ymlaen.

"Mae'n eu rhoi mewn cyd-destun hir dymor, ac yn nodi sut y byddan nhw'n cael eu gwireddu mewn ffordd fwy clyfar a chydgysylltiedig ar draws ffiniau traddodiadol, y tu mewn a'r tu allan i lywodraeth."

Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Mr Jones nod y strategaeth yw sicrhau bod y sector gyhoeddus yn ymdrechu ar y cyd i wireddu cenhadaeth ganolog y llywodraeth

Ond mae llefarydd Plaid Cymru ar yr economi wedi beirniadu'r llywodraeth gan ddweud nad oes yna syniadau gwreiddiol yn y ddogfen.

Dywedodd Adam Price AC: "Roeddwn i wedi cael camargraff bod y llywodraeth heddiw yn mynd i gyhoeddi eu strategaeth economaidd newydd.

"Ond roedd 'na syniadau gwell, a llawer mwy diddorol, mewn erthygl papur newydd am y pwnc a gafodd ei gyhoeddi ddoe.

"Rydw i, fel aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol, yn aml wedi fy nrysu ac yn teimlo anobaith wrth dderbyn strategaethau gan y llywodraeth. Ac o ddarllen y ddogfen hon yn gyflym prynhawn yma, dwi'n teimlo union yr un peth eto."

Ychwanegodd llefarydd y Ceidwadwyr ar yr economi, Russell George, ei fod yn "siomedig" na chafodd y strategaeth economaidd gynhwysfawr ei gyhoeddi.

Yn ei ymateb yntau dywedodd Neil Hamilton, arweinydd grŵp UKIP yn y Cynulliad, fod pobl Cymru "yn dlotach nawr na maen nhw wedi bod ers sawl blwyddyn".

Ond mynnodd Lee Waters AC o'r Blaid Lafur ei fod yn croesawu'r ymdrech i "gydlynu gwaith y gwahanol adrannau".