Cwis: Enwau canol y sêr

Enwau canol. Oes ganddoch chi un? Falle bod ganddoch chi ddau neu dri neu fwy! Does gan rai ohonom ni ddim un!

Fedrwch chi ddyfalu beth yw enw canol ambell i wyneb cyfarwydd? Rhowch gynnig ar gwis Cymru Fyw: