Rhybudd melyn am law trwm yn y gogledd-orllewin

Glaw Image copyright PA / Swyddfa dywydd
Image caption Gallai tair modfedd o law ddisgyn mewn rhai ardaloedd erbyn diwedd y dydd

Mae'r swyddfa dywydd wedi rhybuddio bod disgwyl glaw trwm ledu ar hyd gogledd-orllewin Cymru ddydd Mercher.

Mae rhybudd melyn mewn grym tan 15:00 ac mae rhybuddion y gallai'r glaw achosi llifogydd yn rhannau o Gonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Oherwydd y glaw mae'n debygol bydd oedi ar y ffyrdd hefyd, wrth i'r dŵr ar y ffordd amharu at yr amodau gyrru.

Gallai tair modfedd o law ddisgyn yn yr ardaloedd erbyn diwedd y dydd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cadarnhau bod rhybudd mewn grym y gallai Afon Conwy orlifo yn yr ardaloedd rhwng Dolwyddelan a Chonwy.

Gyda lefelau afonydd yn uwch na'r arfer mae CNC hefyd yn rhybuddio pobl yn yr ardaloedd o gwmpas Afon Glaslyn ac Afon Dwyryd, y gallent nhw orlifo rhwng Dyffryn Ardudwy i Nant Gwynant.

Am fwy o wybodaeth am y tywydd yn eich ardal chi, ewch draw i'r safle'r BBC am y diweddara.