Cwest: Anghysondeb yng ngofal bachgen a laddodd ei hun

Derek Brundrett
Image caption Clywodd y cwest sut y cafodd nifer o argymhellion eu gwneud i gyfeirio Derek Brundrett at Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS), ond ni chafodd unrhyw driniaeth

Mae cwest i farwolaeth bachgen 14 oed a laddodd ei hun ar dir ysgol yn Sir Benfro wedi clywed bod anghysondeb yn ei ofal a bod cyfleoedd i drin ei broblemau iechyd meddwl wedi'u methu.

Clywodd Llys y Crwner Hwlffordd fod Derek Brundrett, gafodd ei ganfod wedi'i grogi ar dir ysgol ym mis Rhagfyr 2013, wedi cael nifer o weithwyr cymdeithasol gwahanol yn yr 20 mis cyn ei farwolaeth, ei fod wedi mynychu tair ysgol wahanol a'i fod wedi cael nifer o ofalwyr maeth gwahanol.

Ar bedwerydd diwrnod y cwest fe wnaeth Sharon Reynolds, oedd yn weithiwr cymdeithasol i Derek Brundrett ar y pryd, roi tystiolaeth.

Clywodd y cwest sut y cafodd nifer o argymhellion eu gwneud i gyfeirio Derek at Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS), ond ni chafodd unrhyw driniaeth.

'Anobaith'

Dywedodd Lloyd Williams QC sy'n cynrychioli mam Derek, Kristina Wray, fod newid personél arwyddocaol wedi bod ar yr un pryd ac y daeth hi i weithio ar yr achos.

"Fe ddaeth yn achos anodd iawn," meddai.

Aeth yn ei flaen i ddweud fod "diffyg dilyniant yn y llety oedd yn cael ei gynnig ac yn y rheolaeth o'i achos gan y gwasanaethau cymdeithasol".

Fe wnaeth Mrs Reynolds ateb drwy ddweud nad oedd hi'n "ceisio gwneud esgusodion, ond roedd Derek yn wydn, yn hyblyg iawn".

Image copyright Ysgol Penfro
Image caption Cafodd corff Derek Brundrett ei ddarganfod ar dir Ysgol Penfro yn Rhagfyr 2013

Gofynnodd Mr Williams: "Ydych chi erioed wedi darllen drwy'r dogfennau? Mae record fod Derek yn dianc o'r ysgol, ble roedd yn teimlo'n anobeithiol ac yn ddiymadferth.

"Mae'n glir fod ei deimladau o ofid ac anobaith yn gysylltiedig â'i unigrwydd yn ei lety. Doedd e ddim yn gallu addasu i'r lle o'i gwmpas yn yr achos yma, nagoedd?"

Dywedodd Mrs Reynolds: "Pan oedd yn ei siwtio, fe oedd e. Roedd Derek yn fachgen materol iawn. Os oedd yn cael ffordd ei hun, ei 'sgidiau, tripiau i McDonalds, roedd e'n hapus.

Dywedodd Mr Williams: "Rydych yn chwarae ei deimladau i lawr yn dydach?"

"Dim o gwbl," meddai Mrs Reynolds.

Mae'r achos yn parhau.