Lluniau'r hydref

Dyma rai o'r lluniau rydych chi wedi bod yn eu rhannu o hud yr hydref 2017 wrth i'r tymor droi a'r dail newid eu lliw.

Image copyright Sioned Owen
Image caption Jambo, ci Sioned Owen, yn mwynhau chwarae gyda dail yr hydref
Image copyright Hywel Meredydd
Image caption Oherwydd ei fod yn amser llaith a thamp o'r flwyddyn mae'r hydref yn amser gwych i weld madarch. Hywel Meredydd welodd rhain ym Mhlas Newydd, Môn
Image copyright @adamtattonreid
Image caption Blaen y Glyn ym Mannau Brycheiniog gan Adam Tatton-Reid
Image copyright Ted Williams
Image caption Carped o ddail dan draed ym Mharc Betws, Rhydaman, gan Ted Williams
Image copyright Steve Jones
Image caption Tarth a thywydd hydrefol ger Pont Llanrwst gan Steve Jones
Image copyright Richard Jones
Image caption Yr hydref yn dechrau euro'r coed o amgylch hen Ysbyty'r Chwarel yn Llanberis gan Richard Jones o Gaernarfon
Image copyright Gerddi Dyffryn, Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Image caption Faint o wahanol ddail gafodd eu casglu yng Ngerddi Dyffryn, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru?
Image copyright James Whelan
Image caption Adlewyrchion hydrefol ar doriad gwawr yn llyn The Punchbowl ger Blaenafon gan James Whelan
Image copyright Richard Jones
Image caption Dail wedi cochi
Image copyright Selma Powell
Image caption Dail crin mewn parc yng Nghaerdydd gan Selma Powell
Image copyright Rebecca Jones
Image caption Yr olygfa hydrefol wnaeth argraff ar Rebecca Jones wrth fynd am dro drwy Barc Bute, Caerdydd
Image copyright Dimitra Fimi
Image caption Gardd ffrynt Dr Dimitra Fimi o Gaerdydd wedi ei haddurno gan goeden gyfagos
Image copyright Sion Thomas
Image caption Cribyn a Phen y Fan yng ngolau'r lleuad gan Sion Thomas
  • Mae croeso ichi anfon eich lluniau tymhorol at cymrufyw@bbc.co.uk