Lluniau'r hydref / Autumnal pictures 2017

Dyma rai o'ch lluniau chi o hud yr hydref yng Nghymru. Beth am fynd allan i gicio dail a rhannu eich lluniau o'r tymor gyda ni? Anfonwch nhw at cymrufyw@bbc.co.uk.

Some of your pictures of the magical hues of autumn in Wales. Why not go out to kick some leaves and share your seasonal photos with us? Send them to cymrufyw@bbc.co.uk.

Image copyright Sioned Owen
Image caption Jambo, ci Sioned Owen, yn mwynhau chwarae gyda dail yr hydref // Jambo playing with the autumn leaves, taken by his owner, Sioned Owen
Image copyright @adamtattonreid
Image caption Blaen y Glyn ym Mannau Brycheiniog gan Adam Tatton-Reid // Blaen y Glyn in the Brecon Beacons by Adam Tatton-Reid
Image copyright Ted Williams
Image caption Carped o ddail dan draed ym Mharc Betws, Rhydaman, gan Ted Williams // A carpet of leaves at Betws Park, Ammanford, by Ted Williams
Image copyright Richard Jones
Image caption Yr hydref yn dechrau euro'r coed o amgylch hen Ysbyty'r Chwarel yn Llanberis gan Richard Jones o Gaernarfon // The woods above the old quarry hospital in Llanberis start to turn golden
Image copyright Steve Jones
Image caption Tarth a thywydd hydrefol ger Pont Llanrwst gan Steve Jones // The old bridge at Llanrwst leads towards warm colours and mist
Image copyright Gerddi Dyffryn, Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Image caption Faint o wahanol ddail gafodd eu casglu yng Ngerddi Dyffryn, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru? // A variety of leaves collected at Dyffryn Gardens, National Trust Wales
Image copyright James Whelan
Image caption Adlewyrchion hydrefol ar doriad gwawr yn llyn The Punchbowl ger Blaenafon gan James Whelan // Autumnal reflections at sunrise by James Whelan at the Punchbowl, near Blaenavon.
Image copyright Richard Jones
Image caption Dail wedi cochi // Deep reds cover an old cottage
Image copyright Rebecca Jones
Image caption Yr olygfa hydrefol wnaeth argraff ar Rebecca Jones wrth fynd am dro drwy Barc Bute, Caerdydd // An autumnal scene caught by Rebecca Jones while on a stroll through Bute Park, Cardiff
Image copyright Dimitra Fimi
Image caption Gardd ffrynt Dr Dimitra Fimi o Gaerdydd wedi ei haddurno gan goeden gyfagos // "Front lawn decorated courtesy of lovely autumn tree opposite!" says Dr Dimitra Fimi in Cardiff
Image copyright Sion Thomas
Image caption Cribyn a Phen y Fan yng ngolau'r lleuad fedi gan Sion Thomas // Cribyn and Pen y Fan, lit by the Harvest Moon, taken by Sion Thomas
Image copyright Selma Powell
Image caption Dail crin mewn parc yng Nghaerdydd gan Selma Powell // A Cardiff park scattered with leaves by Selma Powell
  • Cysylltwch gyda'ch lluniau chi cymrufyw@bbc.co.uk
  • Send your photos to cymrufyw@bbc.co.uk