Dyn o Lanelli yn euog o lofruddio ei gariad 19 oed

Katrina Evemy and a view of Graig Avenue Image copyright Family picture / Google
Image caption Katrina Evemy ac ardal Coedlan Y Graig

Mae dyn 22 oed o Lanelli wedi ei gael yn euog gan reithgor o drywanu a llofruddio ei gariad 19 oed.

Bu farw Kartina Evemy chwe diwrnod ar ôl yr ymosodiad ar 13 Ebrill yng Nghoedlan Y Graig, Llanelli.

Roedd Dylan Harries wedi gwadu'r cyhuddiad gan honni iddo ef ei darganfod mewn pwll o waed a cheisio ei hachub.

Clywodd Llys y Gorn Abertawe fod merch 22 mis oed Ms Evemy yn bresennol pan ddigwyddodd yr ymosodiad.

Gwaedu

Roedd Ms Evemy wedi cael ei thrywanu sawl gwaith yn ei chorff, ei gwddw a'i phen.

Yn ystod y gwrandawiad clywodd y llys fod y ddau wedi bod yn cweryla y noson gynt, ac yna iddo ef ei gweld hi yn cusanu dyn arall.

Er i Harries honni mai rhywun arall oedd wedi ei lladd roedd olion ei DNA ar y gyllell a'i lladdodd.

Yn ddiweddarach fe wnaeth yr heddlu ddod o hyd i gyllyll tebyg yng nghartref Harries.

Roedd o'n honni na ffoniodd yr ambiwlans yn syth ar ôl darganfod Ms Evemy oherwydd iddo banicio ac yna ceisio stopio'r gwaedu drwy ddefnyddio tyweli.

Dyna pryd, meddai, ei fod wedi cyffwrdd yn y gyllell.

Pynciau Cysylltiedig