Dim ymgynghoriad cyhoeddus ar newid gwyliau ysgol Caerdydd

Cyngor Caerdydd

Fydd yna ddim ymgynghoriad cyhoeddus yng Nghaerdydd ar y syniad o symud wythnos o wyliau haf ysgolion i adeg arall o'r flwyddyn.

Daw hyn er gwaethaf i adroddiad gan un o bwyllgorau Cyngor Caerdydd ddangos cefnogaeth i'r syniad, er mwyn galluogi rhieni i arbed arian drwy fynd ar wyliau ar adegau tawelach.

Yn hytrach mae cabinet y cyngor wedi penderfynu cyfeirio'r mater at Lywodraeth Cymru.

'Colli cyfle'

Cafodd y penderfyniad ei feirniadu gan y cynghorydd Adrian Robson a ddywedodd fod cyfle wedi ei golli: "Dwi'n gofyn beth yw'n blaenoriaeth ni... ry ni'n colli cyfle fan hyn.

"Dyma fyddai llawer o rieni'r ddinas hon yn ei werthfawrogi."

Image caption Un o'r dadleuon dros newid dyddiadau yw galluogi teuluoedd i arbed arian drwy fynd ar wyliau ar adegau tawelach

Wrth ymateb, dywedodd y Cynghorydd Sarah Merry, aelod o'r cabinet â chyfrifoldeb am addysg: "Dydy e ddim o fewn ein grymoedd ni i wneud y newid hwnnw."

Cyfeiriodd at ddatganiad gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams ym mis Mehefin, pan ddywedodd fod "cyfrifoldebau ar awdurdodau lleol i gydweithio er mwyn sicrhau fod amseroedd tymor mor debyg â phosib i'w gilydd."

Ychwanegodd y cynghorydd Merry y gallai newid achosi anawsterau i athrawon sydd â phlant mewn ysgolion mewn awdurdodau eraill.

'Dim consensws'

Derbyniodd y byddai llawer yn hoffi gweld wythnos o wyliau'n newid dyddiad: "Unwaith eich bod chi'n gofyn i bobl i ble maen nhw eisiau ei symud, does dim consensws."

Fel rhan o adroddiad y pwyllgor craffu, gofynnwyd i benaethiaid a llywodraethwyr ysgolion a fydden nhw'n cefnogi'r cam - fe ymatebodd 74, gyda 73% yn cefnogi'r cynnig.

Yn ogystal, fe gymeradwyodd y cabinet argymhelliad i hysbysu cyrff llywodraethol ysgolion y gallan nhw newid dyddiau hyfforddiant mewn swydd i gydfynd â gwyliau Eid al-Adha a Diwali os ydyn yn dymuno gwneud hynny.

Pynciau Cysylltiedig