Plaid Cymru yn cynnig talu am alwadau credyd cynhwysol

ffon symudol Image copyright Thinkstock
Image caption Mae'r galwadau i linell gymorth hawlio'r credyd cynhwysol yn gallu costio hyd at 55c y munud

Mae pobl sydd yn hawlio credyd cynhwysol wedi cael cynnig i ddefnyddio ffonau Plaid Cymru am ddim er mwyn osgoi taliadau.

Dywedodd yr ASau Hywel Williams a Liz Saville Roberts ei bod hi'n "hurt" codi tâl o 55c y munud ar bobl "sydd heb geiniog" er mwyn iddyn nhw allu clywed am statws eu cais.

Ychwanegodd y blaid y byddai modd i bobl oedd am hawlio budd-daliadau wneud y galwadau o unrhyw un o'u swyddfeydd.

Mae'r Adran Waith a Phensiynau wedi dweud fod unrhyw un sydd yn pryderu am y gost yn gallu gofyn iddyn nhw ffonio nôl am ddim.

'Syfrdanol'

Mae'r gwrthbleidiau a rhai Ceidwadwyr meinciau cefn wedi galw am oedi yn y broses o gyflwyno'r credyd cynhwysol ar draws y wlad oherwydd pryderon ynglŷn ag oedi i rai pobl wrth hawlio eu harian.

Pwrpas y credyd cynhwysol yw cymryd lle budd-daliadau eraill sydd ar hyn o bryd yn cael eu talu i bobl o oedran gwaith.

Fe wnaeth yr arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn godi'r mater gyda Theresa May yn sesiwn Holi'r Prif Weinidog ddydd Mercher, gan ddweud fod y llinell gymorth 0345 yn costio 55c y munud ar ffonau symudol i rai o bobl dlotaf y wlad.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd Mr Williams a Ms Saville Roberts ei bod hi'n "syfrdanol fod y rheiny sydd yn ceisio hawlio credyd cynhwysol yn wynebu gorfod talu dim ond am y fraint o siarad gyda rhywun am eu cais".

Image caption Bydd credyd cynhwysol yn cymryd lle nifer o fudd-daliadau sydd ar hyn o bryd yn cael eu talu i bobl dd-waith neu mewn gwaith

"Hefyd, fel arfer y cartrefi tlotaf sydd lleiaf tebygol o fod â chyswllt dibynadwy i'r we, felly mae cost uchel ffonio ynglŷn â'r credyd cynhwysol yn debygol o'u taro nhw galetaf.

"Dwi'n gobeithio y byddan nhw'n diddymu'r gost warthus hon mor fuan â phosib."

Dywedodd Mr Williams, AC Arfon, a Ms Saville Roberts, AC Dwyfor Meirionnydd y gallai etholwyr ddod i ddefnyddio'u swyddfeydd yng Nghaernarfon a Dolgellau i wneud y galwadau am ddim.

Ddydd Gwener ychwanegodd Plaid Cymru y byddai eu holl wleidyddion yn caniatáu i'w etholwyr wneud yr un peth o'u swyddfeydd nhw.

Ffonio nôl

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Waith a Phensiynau: "Mae ceisiadau ar gyfer credyd cynhwysol yn cael eu gwneud ar-lein ac yna mae'r hawliwr yn trefnu eu hapwyntiad cyntaf gyda'u hyfforddwr gwaith dros y ffôn.

"Mae'r alwad hon yn costio pris galwadau lleol sydd yn cael eu gosod gan y darparwyr, ac am ddim i lawer o bobl fel rhan o'u pecyn galwadau.

"Os oes rhywun yn poeni am y gost, maen nhw'n gallu gofyn i ni eu ffonio nôl am ddim."

Pynciau Cysylltiedig