Dros 6,600 o dai heb drydan wrth i Ophelia daro Cymru

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gwyntoedd cryfion a thonnau gwyllt yn taro traeth Cricieth

Mae dros 6,600 o gartrefi wedi bod heb drydan yng Nghymru nos Lun yn sgil y tywydd garw gyda gwyntoedd cryfion i barhau ar hyd rhannau o'r gogledd tan 15:00 ddydd Mawrth.

Yn ôl cwmni Scottish Power, roedd 5,000 o dai wedi'u taro yn y gogledd gan wyntoedd Storm Ophelia.

Roedd cyfyngiadau hefyd ar nifer o ffyrdd, gan gynnwys yr M4, gyda choed wedi disgyn mewn rhai ardaloedd.

Cafodd yr hyrddiadau cryfaf - 90mya - eu cofnodi yn Aberdaron, Gwynedd.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Fe syrthiodd y polyn hwn yn Llanllechid, Gwynedd, wrth i'r gwyntoedd daro
Image copyright Dawn Banks
Image caption Roedd y gwyntoedd ar eu cryfaf yn Llŷn, gyda tho un adeilad ym Mhwllheli yn cael ei godi

Roedd y storm wedi effeithio rhan fawr o orllewin Cymru, gyda gwyntoedd o dros 80mya yng Ngwynedd, Ynys Môn a hefyd yn Abertawe.

Ddiwedd y prynhawn, dywedodd cwmni trydan Western Power bod dros 1,600 o dai yn dal heb drydan yn eu hardal nhw - yn bennaf de a chanolbarth Cymru. Ar draws y wlad, roedd tua 12,000 o dai wedi colli pŵer am rhyw gyfnod yn ystod y dydd.

Yn Wrecsam, cafodd dynes ei hanafu ar ôl cael ei tharo gan gangen coeden wnaeth ddisgyn.

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, roedden nhw wedi delio â 60 o ddigwyddiadau cyfredol ar y ffyrdd.


Rhybuddion llifogydd

Mae asiantaeth Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhybuddio hefyd y gallai'r tywydd achosi llifogydd. Mae 'na rybuddion mewn grym ar gyfer:

  • Sir Gaerfyrddin - rhwng Pentywyn a Hendy;
  • Bae Abertawe ac arfordir Gŵyr - rhwng Pontarddulais a Llanilltud Fawr;
  • Ceredigion - rhwng Bae Clarach ac Aberteifi;
  • Sir Benfro - rhwng Llandudoch ac Amroth;
  • Penrhyn Llŷn - rhwng Afon Menai ac Aberdyfi;
  • Ynys Môn - rhwng Bae Cemlyn ac Ynys Llanddwyn.

Image copyright Heddlu Dyfed Powys
Image caption Mae coed wedi disgyn ar draws y wlad, gan gynnwys yng Nghaerfyrddin

Ynghyd â'r rhybudd oren ar gyfer gwyntoedd mewn rhannau o'r gorllewin a'r gogledd, mae rhybudd melyn ar gyfer y rhan fwyaf o weddill Cymru.

Cafodd degau o ysgolion eu cau am ran o'r dydd yn Sir Benfro, Ynys Môn, Gwynedd a Cheredigion.

Pynciau Cysylltiedig