Ateb y Galw: Rhys ap William

Rhys ap William Image copyright Six Nations Rugby

Tro'r actor a chyhoeddwr Stadiwm Principality, Rhys ap William, yw hi i Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddo gael ei enwebu gan Aled Samuel wythnos diwetha'.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Bod mewn buggy yn mynd ar draws y bont dros yr afon Llynfell gyda Mamgu Dowen.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Pamela Anderson a Julia Roberts, ac ambell athrawes ysgol...

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Dwi'n cofio troi lan yn y lle anghywir ar gyfer y cyfweliad anghywir, ac wedyn 'di rhedeg ar draws y ddinas i'r lleoliad iawn, ond i ddarganfod bo' fi dal 'di paratoi ar gyfer y cyfweliad rong! Sbesial!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Dwi'n crïo'n ddyddiol ers i fi gael plant! Gwylio Magi yn mynd i'r ysgol oedd y tro diwetha', mae'n siŵr.

Image copyright Rhys ap William
Image caption Mae bywyd Rhys a'i wraig Lucy wedi newid cryn dipyn ers cael Magi yn 2014, yna'r efeilliaid Esme a Henri y flwyddyn ganlynol

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Gofynnwch i'r wraig! Lot ohonyn nhw: ffysan, canu drwy'r amser, siarad yn uchel ar y ffôn...!

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Ar ben mynydd Tyle Pen Lan yn edrych lawr ar Gwmllynfell - un o'r pridd 'na y' fi - unman yn debyg i adre.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Pwy sy'n darllen hwn? Ha! Grand Slam 2008!

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Cymro i'r carn!

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Y Total Recall cyntaf, oherwydd Arnold!

Image copyright Getty Images
Image caption Mae'n siŵr nad Rhys yw'r unig un wnaeth fwynhau buddugoliaeth Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 2008!

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Fy nau dadcu - nes i ddim cwrdd â Walter a sai'n cofio Cyril.

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Fi yw'r bachgen bach ar ddechrau'r ffilm Steddfod Steddfod!

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Bod gyda'r teulu yn byta cinio dydd Sul.

Beth yw dy hoff gân a pham?

Thunderball gan Tom Jones - jest gwrandewch ar y nodyn ola' 'na!

Image caption Mae Rhys yn ffan o lais anhygoel y canwr o Bontypridd

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Scallops / cinio cig eidion / hufen iâ Joe's Abertawe.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Y wraig er mwyn gweld os yw hi'n iawn am yr holl bethau fi'n 'neud yn anghywir!

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Carwyn Glyn

Pynciau Cysylltiedig