Ailgyflwyno camerau CCTV yn Y Drenewydd wedi ymosodiadau

Dafydd Llywelyn
Image caption Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn wedi ymrwymo i brosiect gwerth £2m i droi'r camerâu yn ôl ymlaen

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys wedi ymrwymo i ailgyflwyno camerâu cylch cyfyng yn Y Drenewydd ar ôl ymosodiadau diweddar yno.

Daw'r penderfyniad yn sgil galwadau gan deuluoedd lleol sy'n pryderu am ddiogelwch yn y dref.

Yn ôl Heddlu Dyfed Powys, roedd cynnydd mewn troseddau yn Y Drenewydd ym mis Hydref.

Mae teulu un dyn ifanc gafodd anafiadau i'w ben mewn ymosodiad wedi cyhoeddi deiseb i annog mwy o bresenoldeb heddlu yn y dref.

Mae'r comisiynydd, Dafydd Llywelyn, yn dweud ei fod yn gobeithio ailgyflwyno'r camerâu o fewn blwyddyn.

Image caption Roedd Danny Foulkes "wedi drysu" yn dilyn yr ymosodiad arno yn Y Drenewydd

Cafodd Danny Foulkes, 19 oed o Dregynon, Powys, anafiadau i'w ben yn dilyn ymosodiad arno ar ei ffordd adref.

"Ychydig iawn dwi'n gallu ei gofio am y noson. Yr hyn dwi'n ei gofio yw'r curo - 'bang bang bang'.

"Y peth nesa' dwi'n ei gofio yw deffro ar ochr y ffordd, efo dim syniad beth oedd wedi digwydd. Roeddwn i wedi drysu ac yn trio gweithio allan lle oeddwn i a beth oedd wedi digwydd.

"Mae'n dychryn rhywun i beidio bod yn gwybod, i beidio gallu cofio oni bai am yr un flashback yna."

'Teimlo cywilydd'

Mae tad Danny, Duncan Foulkes wedi lansio deiseb yn galw ar y comisiynydd i gynyddu presenoldeb heddlu o fewn y dref ac ailosod camerâu CCTV.

Fe gafodd y ddeiseb 2,500 llofnod mewn 24 awr.

"Mae angen i Dafydd Llywelyn ail gyflwyno camerau yn Y Drenewydd," meddai.

"Mae'r problemau yn y dref wedi dod adre' i'n tŷ ni, a dwi'n teimlo cywilydd bod hynny wedi gorfod digwydd cyn ceisio gweithredu a gwneud rhywbeth am y peth.

"Mae'n hanfodol bwysig bod rhywbeth yn cael ei wneud i atal plentyn arall rhag brifo."

Image caption Mae tad Danny, Duncan Foulkes wedi lansio deiseb yn galw ar y comisiynydd i gynyddu presenoldeb heddlu o fewn y dref ac ailosod camerâu cylch cyfyng

Penderfyniad y cyn gomisiynydd, Christopher Salmon, oedd troi'r camerâu i ffwrdd. Ond mae Mr Llywelyn wedi ymrwymo i'r prosiect gwerth £2m i droi rhai camerâu yn ôl ymlaen.

"Mae'r Drenewydd yn un o 14 tref fydd yn cael y buddsoddiad o fwy na £2m mewn buddsoddiad," meddai.

"Rwy' wedi sicrhau i bobl yn Y Drenewydd eu bod am gael eu blaenoriaethu. Rwy'n gobeithio y bydd system CCTV mewn lle yno o fewn chwe mis i flwyddyn."

'Cynnydd mewn troseddau'

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys bod cynnydd wedi bod mewn troseddau yn Y Drenewydd ym mis Hydref.

"Bu naw trosedd sy'n gysylltiedig â materion annomestig yn Y Drenewydd hyd yn hyn ym mis Hydref. Felly, rydym wedi profi cynnydd mewn troseddau y mis hwn," meddai.

Ychwanegodd y Prif Arolygydd Matt Scrase: "Mae'r heddlu wedi arestio chwe unigolyn mewn perthynas â throseddau diweddar gyda mwy yn cael eu cynllunio ar gyfer y dyfodol agos.

"Mae pum unigolyn wedi cael eu rhyddhau dan ymchwiliad ac rydym yn rhagweld y bydd camau pellach yn cael eu cymryd."